Π.Ε. Κιλκίς: Έρχονται πληρωμές για την αμειψισπορά καπνού

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ανακοινώνεται ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων της δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», πρόσκληση 4542/02-04-2012 του μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις».

Η κατάσταση αυτή έχει αποσταλεί προς ανάρτηση στους δήμους του νομού και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς.