Π.Ε. Σερρών: Ορισμός υπεύθυνου γεωπόνου σε κάθε κοινότητα

Προτάσεις ΠΟΣΓ για την επίλυση των προβλημάτων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνει στους παραγωγούς του νομού Σερρών ότι ξεκινά μία προσπάθεια αναβάθμισης της γεωπονικής παρουσίας της, στις κοινότητες του νομού.

Στην παραπάνω κατεύθυνση και προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσία της Διεύθυνσης στα χωριά, προχωρεί πέραν της θεματικής και σε μία χωρική κατανομή της δράσης των γεωπόνων του νομού, ώστε σε κάθε Κοινότητα να είναι ορισμένος ένας γεωπόνος ή τεχνολόγος Γεωπονίας, ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμός της με την Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά του, θα προσπαθεί να διατηρεί ενεργή επαφή με τις κοινότητες ευθύνης του, ώστε να μεταφέρει γνώσεις και πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες δράσεις και προγράμματα της Υπηρεσίας και να ακούει αιτήματα, προβλήματα και, πιθανόν, παράπονα των παραγωγών.

H υπηρεσία έχει αποστείλει στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών πίνακες με τους γεωπόνους ή τεχνολόγους Γεωπονίας που ορίστηκαν ως σύνδεσμοι κάθε κοινότητας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (αναφέρονται και τα emails όλων των υπαλλήλων, ώστε να αξιοποιηθεί και αυτή, η σύγχρονη δυνατότητα επικοινωνίας, από τους νεότερους, κυρίως, παραγωγούς, που είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες). Οι πίνακες αυτοί επισυνάπτονται σε αυτή την ανακοίνωσή και θα είναι μονίμως αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής ενότητας, στη θέση «εκδηλώσεις».

Δείτε ΕΔΩ τα ονόματα των γεωπόνων που έχουν οριστεί σε κάθε κοινότητα