Π.Ε. Σερρών: Υποχρεωτική τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Αλλαγές στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ για την ορθολογική χρήση φαρμάκων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών, απευθύνει, προς όλους τους ενδιαφερόμενους, την παρακάτω ανακοίνωση:

Στα πλαίσια εναρμόνισης με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και του νόμου 4036/27-1-2012, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποχρεωτικής τακτικής τεχνικής επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων όλης της χώρας, για την χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Το θεσμικό πλαίσιο αυτής της διαδικασίας περιγράφεται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Ε8 1831/39763 (ΦΕΚ 671/Β/21-4-2015).

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση, Σταθμοί Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ), που έχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, θα αναλάβουν αυτήν την εργασία, αφού πρώτα λάβουν οι ίδιες την ανάλογη πιστοποίηση από το πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.).

Πρόκειται για μια διαδικασία με σημαντικό όγκο εργασίας, αφού τα ψεκαστικά μηχανήματα ξεπερνούν τα 10.000στην Περιφερειακή μας Ενότητα. Θεωρούμε εύλογο ότι αυτή η δραστηριότητα θα ενδιαφέρει κάποιους επαγγελματίες του νομού μας (ιδιοκτήτες συνεργείων αγροτικών μηχανημάτων, κατασκευαστές ψεκαστικών κ. ά.) και είμαστε στην διάθεσή τους για την παροχή επί πλέον πληροφοριών (τηλέφωνο 23213 – 56429 , Γεωπόνος Μπαρδάκης Νίκος)