Ρέθυμνο: Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στη βόρεια ακτή

Ρέθυμνο: Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και αλιείας στην περιοχή βόρειας ακτής

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, Μαρίας Λιονή, απαγορεύεται προσωρινά από την Δευτέρα 4 Απριλίου η κολύμβηση και αλιεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, στη θαλάσσια περιοχή βόρειας ακτής Δήμου Ρεθύμνης, και συγκεκριμένα από την περιοχή Καμάρι Γερανίου έως και την εκβολή του ποταμού Πλατανιά, και σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω απόρριψης διαμέσου του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού καθαρισμού Ρεθύμνου ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων σε αυτή, καθώς τις 4 έως τις 7 Απριλίου θα εκτελούνται εργασίες σύνδεσης της υφιστάμενης εγκατάστασης με την κατασκευαζόμενη και δεν μπορούν τεχνικά να εκτελεστούν χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του Βιολογικού.

Η παρούσα απαγόρευση ισχύει μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΕ Ρεθύμνου, και αφού πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι μικροβιολογικοί έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθιστούν το θαλάσσιο νερό μικροβιολογικά κατάλληλο.

Στις περιοχές, όπου απαγορεύεται η κολύμβηση και αλιεία θα τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «Νερά ακατάλληλα για κολύμβηση και αλιεία» με τη φροντίδα των αρμόδιων φορέων (Ο.Τ.Α., Λιμενικών Ταμείων) και με την επίβλεψη των Λιμενικών Αρχών.