Σαντορίνη: Ένα ιστορικό οινοπέδιο

Το πολύ ενδιαφέρον διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Η κληρονομιά και η αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών», θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου στη Σαντορίνη, με αντικειμενικό σκοπό την παρουσίαση και εξέταση πρόσφατων εργασιών όλων των δραστηριοτήτων στην αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών.

Tο διεπιστημονικό συμπόσιο διοργανώνεται από την Έδρα UNESCO «Πολιτισμός και Παραδόσεις του Οίνου» στο Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας (Bourgogne), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δήμο Θήρας, την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και την Κεντρική Ένωση Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας. Οι πτυχές της κληρονομιάς και του πολιτισμού της αμπέλου και του οίνου ενσωματώνονται πλέον στην αξιοποίηση των αμπελώνων σε όλο τον κόσμο.

Δείτε το πρόγραμμα του συμποσίου

Η κατάταξη 9 αμπελώνων, όλων ευρωπαϊκών, στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε τελευταίων ετών, έχει δείξει πόσο η κληρονομιά της αμπέλου και του οίνου, τόσο υλική όσο και άυλη, αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης και αρκετές περιοχές σήμερα ετοιμάζουν ή υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην UNESCO.