Σειρά προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν

Σειρά προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν

Σειρά προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα αυτά από τα οποία θα επωφεληθούν 27 χώρες εντός και εκτός ΕΕ -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- θα χρηματοδοτήσουν έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της φτώχειας, την εκπαίδευση και τη διαχείριση των συνόρων.

«Η διασυνοριακή συνεργασία έχει καθοριστική σημασία για την αποφυγή της δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών», δήλωσε ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Επίτροπος, Γιοχάνες Χαν, τονίζοντας ότι αυτή η νέα χρηματοδότηση θα συμβάλει περαιτέρω σε μια «πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε μια αρμονικότερη εδαφική συνεργασία κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ».

Από την πλευρά της η Eπίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε πως «τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας αποτελούν απτά παραδείγματα, του πώς η ΕΕ βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης και ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομιών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα κονδύλια θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ), ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, έτσι ώστε να μειωθούν οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο και να αντιμετωπιστούν τα κοινά προβλήματα των περιοχών αυτών.

Οι συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ των χωρών εταίρων και της ΕΕ θα έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2016, ενώ οι επιχορηγήσεις θα διατεθούν μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2016 ή στις αρχές του 2017.