Π.Ε. Σερρών: Καταγραφή και αναγνώριση γαλακτοπαραγωγών

Π.Ε. Σερρών: Καταγραφή και αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών στον γαλακτοκομικό τομέα
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενημερώνει τους παραγωγούς αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος, ότι βρίσκεται σε ισχύ η  ΚΥΑ που αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης γαλακτοπαραγωγών και των Ενώσεών τους.

Η εν λόγω ΚΥΑ (υπ’ αριθ. 2133 / 101443 / 2013 Κ.Υ.Α.) αφορά επίσης τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, για τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων, που παράγονται από μέλη των ως άνω οργανώσεων.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ Σερρών, επισημαίνεται ότι η αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών πιθανόν να είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σε ορισμένα επενδυτικά προγράμματα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συλλογική διαπραγμάτευση συμβολαίων διάθεσης γάλακτος, εξ’ ονόματος των κτηνοτρόφων – μελών, τελεί υπό την προϋπόθεση της αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 23213-55203 (Μερτίκα Απόστολο).

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές