Γ. Σταθάκης: Σε ρυθμούς ανάπτυξης από το 2ο εξάμηνο του 2016

Συνέντευξη Σταθάκη για ΕΛΠΕ Upstream, ΔΕΠΑ και ΔΕΗ στο Bloomberg

Την εκτίμηση ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο μάλιστα εξάμηνο του έτους έκανε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης στην Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία τον επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του και υπογράμμισε ότι «απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η οικονομία να βρεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το ταχύτερο δυνατό, στη βάση μιας βιώσιμης συμφωνίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη».

Με τους ευρωβουλευτές έγινε ενημερωτική συζήτηση για το σχεδιασμό της κυβέρνησης σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τη στρατηγική ενίσχυσης κοινωνικά ευαίσθητων τομέων, όπως η Υγεία και η Παιδεία, για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες καταπολέμησης της διαφθοράς, εξυγίανσης και απλοποίησης του συστήματος δημόσιων προμηθειών και για την αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ και τη σταδιακή άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής ατζέντας. Ο πρώτος άξονας, αφορά στην αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία, όπως εξήγησε ο κ. Σταθάκης, δεν βασίζεται στο χαμηλό κόστος εργασίας και στη μείωση φόρων αλλά πρωτίστως στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη στροφή σε ένα παραγωγικό υπόδειγμα το οποίο στηρίζεται στην καινοτομία, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια. Ανέφερε, μάλιστα, ότι ήδη το 2015 οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η δραστηριοποίηση Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και μια σειρά εξειδικευμένων εργαλείων που συνδέονται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στο σχεδιασμό μετεξέλιξης του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση μετείχε και ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν οι δύο ειδικές ρυθμίσεις για την εκταμίευση κοινοτικών πόρων, τις οποίες ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο το φθινόπωρο και οι οποίες συνέτειναν στο να καταταγεί η Ελλάδα πρώτη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ενημέρωσε ότι έχουν διασφαλιστεί ήδη όλοι οι πόροι και έχει συσταθεί ειδική Διυπουργική Επιτροπή, ώστε να υλοποιηθούν εγκαίρως τα έργα της περιόδου 2007-13 που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Ο υφυπουργός παρουσίασε τις γενικές αρχές που διέπουν τα προγράμματα της περιόδου 2014-20, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και την τόνωση της απασχόλησης. Ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. που ενεργοποίησε δράσεις χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρίσκεται στην Αθήνα, για την αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης και προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την πορεία της Συμφωνίας του καλοκαιριού.

Πηγή: ΑΠΕ