Στα 25 € οι εξετάσεις πιστοποιητικού χρήσης φυτοφαρμάκων

Από τα 100 € στα 25 € μειώθηκε το κόστος των εξετάσεων πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.