Το στοίχημα της Βουλγαρίας για το εύκολο επιχειρείν

Το στοίχημα της Βουλγαρίας για το εύκολο επιχειρείν

Η Βουλγαρία, στην προσπάθειά της να καταστεί ελκυστική στην προσέλκυση επενδύσεων, προέβη σε μεταρρυθμίσεις στην επενδυτική και φορολογική της πολιτική. Το 2016 κατέλαβε την 38η θέση στον δείκτη ευκολίας επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ 183 χωρών.

Οι τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης είναι η ηλεκτρονική, οι τεχνολογίες πληροφόρησης, οι υπηρεσίες outsourcing και ακολουθούν η χημική βιομηχανία, τα τρόφιμα και οι μεταφορές.

Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στη Σόφια, η ίδρυση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία είναι απλή. Απαιτεί την καταχώρισή της στο Εμπορικό Μητρώο, ενώ μετά την one-stop εγγραφή στο Μητρώο η εταιρεία λαμβάνει κωδικό για την εξυπηρέτησή της με το Δημόσιο. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι ξένων εταιρειών, εκτός από το Εμπορικό Μητρώο, πρέπει να εγγράφονται και στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Οι πιο διαδεδομένες μορφές εταιρειών, οι οποίες μπορεί να είναι και μονοπρόσωπες, είναι οι εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ανώνυμες Εταιρείες. Οι αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να κατέχουν και το 100% του κεφαλαίου μιας βουλγαρικής εταιρείας. Ο φόρος για τα φυσικά πρόσωπα είναι 10%, ο φόρος μερισμάτων 5% και ο εταιρικός φόρος ανέρχεται σε 10%.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε περιοχές με υψηλή ανεργία έχουν και φορολογικές απαλλαγές. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται στο 31% περίπου του μεικτού μισθού και καταβάλλονται 18% από τον εργοδότη και 13% από τον εργαζόμενο. Για τις κρατικές προμήθειες, έχει θεσπιστεί και λειτουργεί η Αρχή Κρατικών Προμηθειών. Στη Βουλγαρία, υφίστανται τρεις ζώνες, οι Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, που προσφέρουν υπηρεσίες και διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτές.

Νίκος Αντύπας