Μπαίνει στη συμβολαιακή οσπρίων με την 3άλφα ο ΘΕΣγη

Τέσσερις Ομάδες Παραγωγών ιδρύει ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη

Συνεχίζει την επέκταση στον τομέα της συμβολαιακής γεωργίας ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη.

Μετά τη συμφωνία με την εταιρεία Μπαρμπα-στάθης και η εταιρεία 3αλφα υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά οσπρίων. Τα μέλη του συνεταιρισμού καλλιεργούν όσπρια τα οποία θεωρούνται μια ελλειμματική παραγωγή η οποία παρουσιάζει όμως μια αυξητική τάση στην κατανάλωση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συμβολαιακή γεωργία τόσο με άλλους Συνεταιρισμούς όσο και με εταιρείες αποτελεί στρατηγικό στόχο του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη και αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα. Μέσω αυτής τα μέλη του Συνεταιρισμού διασφαλίζουν τόσο τη διάθεση της παραγόμενης ποσότητας τους όσο και το επίπεδο της τιμής το οποίο καθίσταται από πριν συμφωνημένο.

Με δεδομένη την έμφαση που δίνει ο ΘΕΣγη στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων του, ο αγοραστής – εν προκειμένω- η 3αλφα, μέσω και της συμφωνίας, θα εξασφαλίσει την ποσότητα αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα προμηθευτεί από το Συνεταιρισμό.