Τροποιητική απόφαση για τα δικαιολογητικά στη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Τροποιητική απόφαση για τα δικαιολογητικά στη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2157/2015) φέτος κατ’ εξαίρεση οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκριθούν ώστε να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών (που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος 2016), μπορούσαν μέχρι τις 20/11 του 2015, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αυτά τα δικαιολογητικά λόγω του ότι το εν λόγω καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά θα είναι μειωμένα, αναφέρει η σχετική απόφαση.

Δείτε εδώ την απόφαση