Μέχρι το τέλος Ιουνίου οι γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές

Του Χρήστου Διαμαντόπουλου

Στο περίμενε είναι από το 2014 αρκετοί αγρότες που εντάχθηκαν στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του παλιού ΠΑΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 (έως το τέλος Ιουνίου) θα είναι δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους των υπολοίπων ετών του 2012-2013.

Ήδη «έχει πληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός εκείνης της περιόδου, αλλά όλα αυτά τα υπόλοιπα του 2012 και του 2013, όλες αυτές οι εκκρεμότητες, πρέπει να τελειώσουν. Βεβαίως, εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 πρέπει να τελειώσουμε και με τις ενισχύσεις 2014 και 2015», μας αναφέρουν κύκλοι του ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι με απόφαση του γενικού γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπου Κασίμη, τροποποιείται η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποδέσμευσης σε δράσεις αγροπεριβαλλοντικών, βάσει της ρήτρας αναθεώρησης για το έτος 2015, από 31 Μαρτίου 2016, στις 15 Μαΐου 2016. Για το έτος εφαρμογής 2016, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης αποδέσμευσης είναι η 15/5 και για το 2017 η 15/5 επίσης.

Οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης έχουν ως εξής:

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και Δράση 2.3Β Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων: Όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων.

Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και Δράση 2.3Α Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού: Όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων.

Δράση 2.3 (Α) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού: Μόνο για τους υπόχρεους της γεωργικής πρακτικής του πρασινίσματος «ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση», δηλαδή όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων.