Τέλος στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των αλιευτικών σκαφών ζητά η Κομισιόν

Σειρά προτάσεων της Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση

Την εξαίρεση των αλιευτικών σκαφών από το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης ή, αλλιώς, «προτιμησιακό καθεστώς» που απολαμβάνουν πολλά είδη πλοίων ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της προς την ελληνική κυβέρνηση με την οποία ουσιαστικά την καλεί να επανεξετάσει ολόκληρο το φορολογικό πλαίσιο γύρω από τη ναυτιλία.

Ειδικότερα, η Κομισιόν απέστειλε προς την Ελλάδα μια σειρά προτάσεων για να διασφαλίσει, όπως αναφέρει, τη συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στον ναυτιλιακό τομέα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μάλιστα, η Επιτροπή δίνει στη χώρα μας προθεσμία 2 μηνών προκειμένου να απαντήσει εάν αποδέχεται τις προτάσεις της.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχύουσες διατάξεις μπορεί να παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε μετόχους ναυτιλιακών εταιρειών να επωφελούνται από ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση η οποία θα έπρεπε να παρέχεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση επεκτείνεται και σε ενδιάμεσους φορείς του ναυτιλιακού τομέα και εταιρείες εκμετάλλευσης πλοίων που δεν παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης ενός ανταγωνιστικού τομέα θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ, χωρίς όμως αυτές να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να φορολογούν τις ναυτιλιακές εταιρείες βάσει της χωρητικότητας του στόλου που διαθέτουν (δηλαδή με βάση το μέγεθος του στόλου τους) και όχι βάσει των πραγματικών κερδών τους. Εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία της ότι το ελληνικό σύστημα του φόρου χωρητικότητας δεν είναι κατάλληλα στοχευμένο και ότι ευνοεί τους μετόχους ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεις άλλες από τις επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών, πέραν των ορίων που επιτρέπονται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να επανεξετάσει ποια πλοία είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο σύστημα που εφαρμόζει και να εξαιρέσει από το προτιμησιακό καθεστώς τα αλιευτικά σκάφη, τα ρυμουλκά, καθώς και τα σκάφη αναψυχής (γιοτ) χωρίς πλήρωμα που ενοικιάζονται σε τουρίστες. Οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτών των πλοίων θα υπόκεινται στο μέλλον στον γενικό φόρο εισοδήματος, σημειώνει η Επιτροπή.

Αναφέρει επίσης ότι από την προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση θα πρέπει να εξαιρεθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι ναυτιλιακοί πράκτορες και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς του ναυτιλιακού τομέα, καθώς και οι μέτοχοι ναυτιλιακών εταιρειών -από τους οποίους κανένας δεν εκτελεί πραγματικές θαλάσσιες μεταφορές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση τα αιτήματα της Επιτροπής δεν αφορούν τις κύριες δραστηριότητες της ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας, κυρίως την εκμετάλλευση φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων. Οι δραστηριότητες αυτές θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει της χωρητικότητας αντί για φορολόγηση βάσει των κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτών των πλοίων θα διατηρούν αμετάβλητο το μερίδιο του στόλου τους υπό σημαίες ΕΕ/ΕΟΧ.

Η Ελλάδα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών για το αν συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα.

Γιάννης Τσατσάκης