Τα μνημόνια, η Ιρλανδία και εμείς

του Νίκου Λάππα

Τα μνημόνια, η Ιρλανδία και εμείς

Η Ιρλανδία, αφού πέρασε μια βαθιά κρίση και ένα σκληρό μνημόνιο, επανήλθε πλέον στην κανονικότητα. Όπως παρουσιάζεται σε άλλο σημείο της εφημερίδας, το διάστημα αυτό, η γεωργία της άλλαξε. Υπουργοί και εμπλεκόμενοι συνεργάστηκαν ουσιαστικά. Οι πολιτικές των βασικών κλάδων επανασχεδιάστηκαν, η εξωστρέφεια στην παγκόσμια αγορά ενισχύθηκε και τα αποτελέσματα είναι μεγάλα και άμεσα.

Διαβάστε ακόμη: Το αγροτικό θαύμα της Ιρλανδίας παράδειγμα προς μίμηση

Πού εστίασαν το ενδιαφέρον τους όσοι είχαν την πολιτική ευθύνη του υπουργείου Γεωργίας στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων;

Το πρώτο κατά σειρά άτομο έκανε μία γενικευμένη αλλαγή όλου του βασικού νομοθετικού πλαισίου της αγροτικής πολιτικής. Ήταν η περίοδος που ο πιο επιτυχημένος υπουργός ήταν αυτός που κατέθετε στη Βουλή τα περισσότερα νομοσχέδια.

Το δεύτερο στη σειρά πρόσωπο επικεντρώθηκε στην αλλαγή της νομοθεσίας των αγροτικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρισμών.

Το τρίτο, συναισθανόμενο και τη σημασία της κτηνοτροφίας, ανέπτυξε πολλές πιλοτικές εφαρμογές εμπλουτισμού της βοσκοϊκανότητας λιβαδιών. Δεν πρόλαβε, ωστόσο, να ασχοληθεί με τον χαρακτηρισμό των βοσκότοπων, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή της ΚΑΠ.

Το τέταρτο ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το εμπάργκο της Ρωσίας και την ολοκλήρωση της εθνικής πρότασης του ΠΑΑ. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, ενώ η ΕΕ επέστρεψε την πρόταση του ΠΑΑ, με 450 περίπου παρατηρήσεις.

Ο τελευταίος πολιτικός υπεύθυνος επικεντρώθηκε στη νέα αναθεώρηση του νόμου περί συνεταιρισμών. Η αναθεώρηση ήταν τόσο επιτυχής, που ημέρες μετά την ψήφισή της, μάλλον είναι επιβεβλημένες κάποιες νέες διαρθρωτικές αλλαγές. Η σύγκριση του τρόπου λειτουργίας των δύο χωρών οδηγεί μάλλον σε θλίψη.