Τροποποίηση για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων από το ΥΠΑΑΤ

Τροποποίηση για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εισάγει στο σχέδιο Νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και μορφές συλλογικής οργάνωσης του Αγροτικού Χώρου», τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη (υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας, παραλαβή του ζώου) να γίνεται και από νόμιμο εκπρόσωπό του.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να γίνει πιο σαφές το νομικό πλαίσιο που αφορά στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Επίσης, καταργείται η απαγόρευση διατήρησης και παραμονής των ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας, καθόσον η διάταξη αυτή θεσπίζει κανόνα προς εφαρμογή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και ως εκ τούτου προσκρούει στο δίκαιο της Ε.Ε.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές