Π. Φιλίππου: Η γραφειοκρατία εμπόδιο στην υλοποίηση των προγραμμάτων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής επισημαίνει στην "ΥΧ" ότι "Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, εάν οργανωθεί σωστά και στηριχθεί επαρκώς"

Η γραφειοκρατία εμπόδιο στην υλοποίηση των προγραμμάτωνΔίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων και υπογραμμίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την υλοποίηση του νέου ΠΑΑ. Μεγάλο στοίχημα της Περιφέρειας Αττικής, σημειώνει, είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αττική.

Παρά τις αντιξοότητες, ο αγροτικός τομέας συνεχίζει να υποστηρίζει την ελληνική οικονομία. Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η σημερινή κυβέρνηση;

Η παρατεταμένη κρίση έχει προκαλέσει απρόβλεπτες συνέπειες στην Ελλάδα, με πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, με σχεδόν ολική κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Ένας από τους τομείς που έχει πληγεί σημαντικά είναι και ο πρωτογενής τομέας, γεγονός που καταδεικνύεται από το ότι πολλές μικρές αγροτικές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν, οδηγώντας στην ουσία τον κλάδο σε μαρασμό. Ο πρωτογενής τομέας, όμως, θα μπορούσε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό, γιατί είναι ο κατ’ εξοχήν τομέας που, αν οργανωθεί σωστά και στηριχθεί επαρκώς, μπορεί να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις αγροτοδιατροφικές ανάγκες της χώρας, να συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Πληθαίνουν οι φωνές για αλλαγή του αγροδιατροφικού μοντέλου της χώρας. Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει το στοίχημα και να διαμορφώσει νέα ταυτότητα στην αγροδιατροφική αλυσίδα;

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον αγροτοδιατροφικό τομέα στη χώρα μας είναι η ανεξέλεγκτη εισαγωγή προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας από διάφορες χώρες, και κυρίως η παράνομη ελληνοποίησή τους, που έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντική δυσφήμηση στα ελληνικά προϊόντα και αθέμιτος ανταγωνισμός. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κερδίσει το στοίχημα να καταφέρει να ελέγξει όλες αυτές τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» που γίνονται σε ευρεία κλίμακα και να συνεχίσει να επενδύει σταθερά στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει. Αυτός, εξάλλου, είναι ο μοναδικός δρόμος να σταθεί ισάξια σε όλες τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Το μεγάλο στοίχημα της Αττικής

Οι Περιφέρειες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τους;

Στις Περιφέρειες και γενικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας μας πέφτει το βάρος της υλοποίησης του νέου ΠΑΑ 2014 – 2020, καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχωρεί σε αυτές πολλές σχετικές αρμοδιότητες. Με βάση όσα ήδη αναφέραμε, θα πρέπει οι Περιφέρειες άμεσα να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους τόσο σε επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας όσο και επίπεδο στελέχωσης των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Επιπλέον, το κράτος, είναι απαραίτητο να μεριμνήσει για την απλοποίηση -στο μέτρο του εφικτού- των διαδικασιών ένταξης, ιδιαίτερα των νέων αγροτών, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι η γραφειοκρατία είναι τεράστια και πολλές φορές αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Και τέλος, θα πρέπει με κάθε πρόσφορο μέσο να προβάλλει τα νέα προγράμματα που αφορούν στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και να προχωρήσει στην εκπαίδευση όλων των κοινωνικών εταίρων για να αφομοιωθεί η οικονομική ανάπτυξη ως πολυσύνθετη κοινωνική διαδικασία, της οποίας οι κρίσιμες διαστάσεις είναι οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία. Η παραγωγική ανασυγκρότηση θα πρέπει να βασιστεί στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και να αποδοθεί με όρους κοινωνικής ευημερίας.

Ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Δεδομένης της εμπλοκής των Περιφερειών στην υλοποίηση του νέου ΠΑΑ, πώς θα κινηθείτε;

Ειδικά για την Αττική, η πρόκληση είναι μεγάλη, για πολλούς λόγους:

– Παρουσιάζεται μεγάλη στροφή των νέων προς τον πρωτογενή τομέα, ως μια επαγγελματική διέξοδος που θα τους βγάλει από το τέλμα της ανεργίας και της αβεβαιότητας.

– Τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει εκτός των υλοποιούμενων προγραμμάτων σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα με αποτέλεσμα να λείπουν οι απαραίτητες υποδομές που υπάρχουν στις άλλες περιφέρειες της χώρας, κάτι που θα πρέπει άμεσα να ληφθεί υπόψη και να προβλεφθεί στην κατανομή του νέου ΠΑΑ.

– Μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

– Όλα τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της Αττικής (κρασί, λάδι, μέλι, κηπευτικά, κτηνοτροφικά και προϊόντα αλιείας) είναι εξαιρετικής και μοναδικής ποιότητας.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια Αττικής, η οποία, με συντονισμένες προσπάθειες, ξεκινά την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αττική πάνω σε νέες βάσεις, με στόχο την ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Ευκαιρία  η Agrotica

Η 26η Agrotica έδωσε σε αγρότες και επαγγελματίες του κλάδου την ευκαιρία να ενημερωθούν στα θέματα που τους αφορούν. Είναι σημαντικές τέτοιες διοργανώσεις;

Εν όψει της ανακοίνωσης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), η Διεθνής Έκθεση Agrotica 2016, μαζί με τις παράλληλες ενημερωτικές εκδηλώσεις (6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, επιστημονικές ημερίδες, δράσεις για την προβολή προϊόντων κ.ά.) ήταν πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία για τους αγρότες, και ιδιαίτερα τους νέους, να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές στην καλλιέργεια, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΠΑΑ, καθώς και τον τρόπο προβολής – διάθεσης των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας.

Γεωργία Μπόχτη