Χαλαρώνουν περαιτέρω τα capital controls για εισαγωγές αγαθών

Διευκολύνονται περαιτέρω οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους

Αυξάνονται τα όρια για πληρωμές που σχετίζονται με εισαγωγές αγαθών από επιχειρήσεις,  σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Πρόκειται για μέτρο το οποίο έρχεται να διευκολύνει έτι περαιτέρω τις συναλλαγές επιχειρήσεων στο εξωτερικό δίνοντας στις τράπεζες τη δυνατότητα να εγκρίνουν μεγαλύτερα ποσά.

Αναλυτικότερα, η απόφαση ορίζει ότι:

* Αυξάνουν στις 250.000 ευρώ την ημέρα για κάθε τράπεζα (από 150.000 ευρώ που οριζόταν στην προηγούμενη) τα όρια με βάση τα οποία οι Ειδικές Υποεπιτροπές μπορούν να δέχονται αιτήματα για μεταφορές κεφαλαίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προκειμένου να πληρωθούν τιμολόγια κτλ.

* Ανεβαίνει σε 80 εκατ. ευρώ, από 70 εκατ. ευρώ που όριζε η απόφαση του Σεπτεμβρίου, το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

* Συνολικά το όριο για το τραπεζικό σύστημα ανεβαίνει στα 352,380 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως από τα 308 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

* Αυξάνει στις 20.000 ευρώ μηνιαίως (από 10.000 ευρώ προηγουμένως) το όριο που επιτρέπει να γίνονται συναλλαγές χωρίς να εξετάζεται το προηγούμενο ιστορικό κινήσεων του εκάστοτε πελάτη. Να σημειωθεί ότι ποσά κάτω των 5.000 ευρώ εξετάζονται απευθείας από τα καταστήματα των τραπεζών.

* Ορίζεται η περίοδος 01/07/2014-30/06/2015 ως αυτή που λαμβάνεται υπόψη για να εξεταστεί το αίτημα μεταφοράς, αντί για το διάστημα 1/1/2015-31/12/2015 που ίσχυε προηγουμένως

* Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής ισχύει για δώδεκα εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης, αντί 7 ημερών προηγουμένως.

Γιάννης Τσατσάκης