Το ΕΚ ζητά περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών στη γεωργία

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να περιοριστεί η χρήση των υφιστάμενων αντιμικροβιακών φαρμάκων και να ενισχυθεί η ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ολοένα αυξανόμενη ανθεκτικότητα των μικροβίων στα σημερινά αντιβιοτικά.

Στην ψηφοφορία επί της επικαιροποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν την απαγόρευση της παροχής συλλογικών και προληπτικών αντιβιοτικών αγωγών στα ζώα, και την υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της έρευνας για νέα φάρμακα.

Τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύουν για τη βελτίωση της απόδοσης ή να αντισταθμίζουν την ανεπαρκή και κακή κτηνοτροφία, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζητούν τον περιορισμό της προφυλακτικής χρήσης αντιμικροβιακών (των φαρμάκων, δηλαδή, που δίνονται προληπτικά, εν απουσία κλινικών συμπτωμάτων κάποιας λοίμωξης) σε μεμονωμένα ζώα και μόνο όταν αυτό δικαιολογείται πλήρως από τον κτηνίατρο.

Για να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή, ο αναθεωρημένος νόμος θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίζει τα αντιμικροβιακά που θα πρέπει να προορίζονται μόνο για τη θεραπεία ανθρώπων.

Καινοτομία

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα σε νέα αντιμικροβιακά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την παροχή κινήτρων, όπως μεγαλύτερες περίοδοι προστασίας για την τεχνική τεκμηρίωση των νέων φαρμάκων, εμπορική προστασία των καινοτόμων δραστικών ουσιών, και προστασία των σημαντικών επενδύσεων σε δεδομένα που δημιουργούνται για τη βελτίωση ενός υπάρχοντος αντιμικροβιακού προϊόντος ή για την παραμονή του στην αγορά.

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης την Πέμπτη επί μίας έκθεσης του εισηγητή Claudiu Ciprian Tănăsescu (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), για την τροποποίηση ενός άλλου νόμου που αποσκοπεί στη βελτίωση της αδειοδότησης των κτηνιατρικών φαρμάκων που πρόκειται να αποσυνδεθούν από τα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους.

Ιστορικό

Η νομοθετική πρόταση για τα αντιμικροβιακά αποσκοπεί:

  • στην αύξηση της διαθεσιμότητας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
  • στη μείωση της γραφειοκρατίας,
  • στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας,
  • στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και
  • στην αντιμετώπιση του κινδύνου που προκαλεί η μικροβιακή αντοχή (AMR) για τη δημόσια υγεία.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα βακτήρια στον άνθρωπο, τα τρόφιμα και τα ζώα εξακολουθούν να παρουσιάζουν αντίσταση στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιμικροβιακά. Η αντοχή στην σιπροφλοξασίνη, ένα αντιμικροβιακό που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη θεραπεία των ανθρώπινων λοιμώξεων, είναι πολύ υψηλή στο Campylobacter, μειώνοντας έτσι τις επιλογές για την αποτελεσματική θεραπεία των σοβαρών λοιμώξεων που προέρχονται από τρόφιμα. Το πολυανθεκτικό βακτήριο Salmonella συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.