Η βιολογική γεωργία και η αγορά των βιολογικών γεωργικών προϊόντων ανθούν παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός παραμένει συγκεντρωμένος κυρίως στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Ouest-France.

Η βιολογική αγορά αναπτύσσεται, ιδιαίτερα στη Γαλλία, και αναμένεται να φτάσει τα 100 δισ. ευρώ παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Michel Reynaud, αντιπρόεδρος του Ecocert, ενός από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων παγκοσμίως. Η Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (Ifoam) εκτιμά ότι το 2017 η αγορά βιολογικών ανήλθε σε 90 δισ. ευρώ, από περίπου 11 δισ. από το 1999. Τα στοιχεία για το 2018 αναμένονται.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η αγορά αναπτύσσεται, εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή σε παγκόσμια κλίμακα. Για λόγους σύγκρισης, η παγκόσμια αγορά τροφίμων εκτιμήθηκε σε 5 τρισ. δολάρια το 2015 (McKinsey, 2015).