Απόσυρση της ΠΝΠ για τις ιχθυοκαλλιέργειες ζητά η ΚΕΔΕ

Ζωηρό ενδιαφέρον για Nηρέα- Σελόντα, οκτώ οι μη ενδεικτικές προσφορές

Αντίθετη δηλώνει η ΚΕΔΕ με το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30/12/2015, μέσω της οποίας η κυβέρνηση διατηρεί το τωρινό καθεστώς για την αδειοδότηση και λειτουργία των εταιρειών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας.
 
Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι από το 2011 έχει ταχθεί κατά του Ειδικού Χωροταξικού και έχει υποβάλει, μαζί με άλλους 110 φορείς, αίτηση ακύρωσής του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 
Επίσης, ζητάει από την κυβέρνηση την ανάκλησή της Πράξης Νομοθετικής Περιεχομένου και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για τη θεσμοθέτηση ενός νέου, περιβαλλοντικά και χωροταξικά ισορροπημένου Χωροταξικού, στη διαμόρφωση του οποίου τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ΟΤΑ του παράκτιου χώρου και όχι οι εταιρίες του κλάδου όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
 
Ακόμη την άμεση θεσμοθέτηση της σύμφωνης γνώμης των ΟΤΑ, ως προϋπόθεσης για κάθε χωροθέτηση και αδειοδότηση ιχθυοτροφείων ή Π.Ο.Α.Υ. στην επικράτειά τους.