Στα 171.000.000 HL θα ανέλθει η φετινή ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή

Ανησυχία διατυπώθηκε για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αμπελοοινικής αγοράς, απασχόλησε τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνου της Copa-Cogeca και της Ομάδας Πολιτικού Διαλόγου στις Βρυξέλλες, στις οποίες συμμετείχε η ΚΕΟΣΟΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η Κομισιόν η ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή θα ανέλθει για την περίοδο 2015/16 στα 171.000.000 HL μετά και την αναθεωρημένη προς τα κάτω εκτίμηση της Ισπανίας, ενώ η συγκομιδή θεωρείται εξαίρετη και ως προς την ποιότητα από όλα τα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς τρίτες χώρες, εξαγωγές οι οποίες συντίθενται κατά 70% από εμφιαλωμένη μορφή και κατά 17% από χύμα. Πρωτεύουσα χώρα ως εξαγωγική αγορά αποτελούν οι ΗΠΑ, χώρα στην οποία οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνουν, ενώ δεύτερη εξαγωγός αγορά είναι η Κίνα, η οποία παρουσίασε αύξηση συναλλαγών κατά 8,9% στα 10 δισ. €. Η αύξηση των εξαγωγών αποδίδεται στην ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και στα προγράμματα Προβολής-Προώθησης που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για τα προγράμματα Προβολής-Προώθησης διατυπώθηκε δυσαρέσκεια από τα κράτη-μέλη λόγω της γραφειοκρατίας που απαιτεί η Κομισιόν κατά την υλοποίησή τους και την υποβολή των σχετικών φακέλων.

Ανησυχία από τις παραγωγές χώρες οίνου διατυπώθηκε για τις εισαγωγές στο ευρωπαϊκό έδαφος, οι οποίες ανήλθαν στα 40 εκ. HL, με πρώτη εισαγωγό χώρα στην ΕΕ την Αυστραλία, της οποίας κατά 64% οι οίνοι εισάγονται σε χύμα μορφή και εμφιαλώνονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Η ίδια ανησυχία διατυπώθηκε και για τη Χιλή, ειδικά ως προς το χαμηλό επίπεδο τιμών για το cabernet sauvignon και τα υψηλά αποθέματα που διαθέτει, γεγονός που σηματοδοτεί για την επόμενη περίοδο μια διαρκή πίεση που θα ασκηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι η Χιλή δεν παρουσιάζει αξιόλογη εσωτερική ζήτηση, σε αντίθεση με την Αργεντινή.