Στα 185,9 εκατ. ευρώ τα κονδύλια για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ το 2024

✱ Τον Ιανουάριο ανοίγουν οι προσκλήσεις
✱ Ποιες είναι οι προτεραιότητες

Συνολικό ποσό ύψους 185,9 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Κομισιόν το έτος 2024 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στην ΕΕ όσο και στο εξωτερικό, δηλαδή σε τρίτες χώρες.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες του 2024 θα είναι ανοιχτές από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 14 Μαΐου 2024. Τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA). Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και τις προτάσεις τους.

✱ Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες οργανώσεις από την ίδια χώρα της ΕΕ. Για το 2024, θα διατεθούν 92 εκατ. ευρώ.

✱ Τα «πολυπρογράμματα» προέρχονται το λιγότερο από δύο εθνικές οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Για το 2024, θα διατεθούν 84,4 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2024

Τα σχέδια προώθησης, που επιλέχθηκαν το 2024, αναμένεται να αναδείξουν και να ευνοήσουν προϊόντα που συμμορφώνονται με στόχους, όπως:

✱ Η ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία της ΕΕ.

✱ Η προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων.

✱ Η προώθηση της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών, καθώς και η υγιεινή και βιώσιμη διατροφή.

Ειδικότερα, τα διαθέσιμα ποσά για τις εκστρατείες που έχουν επιλεγεί για το 2024 κατανέμονται μεταξύ της προώθησης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, με 81,3 εκατ. ευρώ και 85,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εκτός της ΕΕ, οι χώρες και οι περιφέρειες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης προσδιορίζονται ως κύριοι στόχοι προώθησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Βόρεια Αμερική.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι εκστρατείες αναμένεται να περιλαμβάνουν προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και τα αντιμικροβιακά, στην ελαχιστοποίηση της λίπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. Συνολικά, θα διατεθούν 62 εκατ. ευρώ ειδικά για τα εν λόγω γεωργικά προϊόντα διατροφής που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, εκ των οποίων τα 42 εκατ. ευρώ για βιολογικά προϊόντα.

«Ένας άλλος στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ και τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)», υπογραμμίζει η Επιτροπή.

Φρούτα και λαχανικά

Όσον αφορά την προώθηση της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών, με βάση τα συμπεράσματα της τελευταίας επανεξέτασης του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι τα οπωροκηπευτικά ήταν η κύρια κατηγορία προϊόντων που επωφελήθηκε από τη συγχρηματοδότηση της πολιτικής προώθησης της ΕΕ.

Στο πρόγραμμα εργασίας για το 2024, θα διατεθούν περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ για την προώθηση των νωπών οπωροκηπευτικών. «Αυτό δεν αποκλείει τη χρηματοδότηση εκστρατειών για τα προϊόντα αυτά και από τον υπόλοιπο προϋπολογισμό προώθησης», διευκρινίζει η Κομισιόν.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες του 2024 θα είναι ανοιχτές από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 14 Μαΐου 2024, ενώ τη διαχείριση έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Στα 236 εκατ. ευρώ θα τρέξει το νέο LEADER

Εγκρίθηκαν οι 50 τοπικές στρατηγικές και η κατανομή των πόρων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έγκρισης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς και των πόρων που θα διατεθούν μέσω των τοπικών προγραμμάτων στις αγροτικές περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υποπαρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ).

Συνολικά, κατανέμονται 236.100.000 ευρώ για 50 τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες θα τρέξουν από 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας μέσω προσκλήσεων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η κατανομή των πόρων πραγματοποιήθηκε βάσει του μόνιμου πληθυσμού και της ορεινότητας κάθε προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς και της βαθμολογίας που έλαβε κάθε τοπική στρατηγική. Παράλληλα, επιπλέον πόροι δόθηκαν στις περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και πυρκαγιές), καθώς και σε φορείς που παρουσίασαν επιτυχημένη υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
✱ Λήγει στις 4 Δεκεμβρίου (μετά από παράταση) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής».

✱ Στις 27 Νοεμβρίου (μετά από παράταση) λήγει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023 – 2024».