Ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Βουλγαρία και Δανία για τη Φέτα

Ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Βουλγαρία και η Δανία για τη χρήση του όρου Φέτα

Δύο μήνες διορία – μέχρις ότου απαντήσουν εγγράφως – δίνει η Κομισιόν στη Βουλγαρία και τη Δανία, σχετικά με τη μη συμμόρφωση τους στη χρήση του όρου «Φέτα» στη παραγωγή λευκών τυριών. 

Σε αντίθετη περίπτωση – σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά – η Ε.Ε. θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τις πίεσης της προς τις δύο χώρες παραπέμποντάς τες (έπειτα από μία δεύτερη και τελευταία προειδοποίηση στο νομικό σύστημα της ΕΕ) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε στις 25 Ιανουαρίου, ότι η Βουλγαρία εξακολουθεί να εφαρμόζει έναν παλαιό εθνικό νόμο που προηγείται της ένταξής της στην ΕΕ, ενώ η Δανία παραλείπει να εμποδίσει την παράνομη χρήση της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) «Φέτα».

Βουλγαρία

Ειδικότερα, όταν η Βουλγαρία προσχώρησε στην ΕΕ – την 1η Ιανουαρίου του 2007 – όφειλε να επαναπροσδιορίσει τον νόμο της για τα εμπορικά σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις που ίσχυαν από το 1999, εφαρμόζοντας τους ευρωπαϊκούς.  

Σε δήλωσή της την 25η Ιανουαρίου, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία μέσω του εθνικού της νόμου περί γεωγραφικών ενδείξεων. “Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εθνική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων δεν είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ”, υπογράμμιζε η Ε.Ε., αναφερόμενη στην νομολογία C-478/07 (Budvar, 2009) και C-56/16 / P Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017) σχετικά με τον κανονισμό της που “προβλέπει ένα ενιαίο και εξαντλητικό σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του”.

Τυρί Φέτα

Η Επιτροπή έκανε συστάσεις και στη Δανία (με προειδοποιητική επιστολή) σχετικά με την παράλειψή της να επιβάλει την προστασία της ΠΟΠ της Φέτας, όπως απαιτείται από τον κανονισμό του 2012.

Παρόλο που η φέτα (Feta) έχει καταχωριστεί ως ελληνική ΠΟΠ από το 2002, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η ονομασία στη Δανία είναι παράνομη (ορισμένες εταιρείες παράγουν ή εισάγουν λευκό τυρί και το εξάγουν σε Τρίτες χώρες με παραπλανητική σήμανση φέτας).

Η δήλωση της Κομισιόν επισημαίνει ότι το άρθρο 13 του κανονισμού της ΕΕ «προστατεύει τις καταχωρημένες ονομασίες προέλευσης από διάφορες μορφές κατάχρησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση της καταχωρημένης ονομασίας για προϊόντα συγκρίσιμα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί με αυτή την ονομασία ή, εναλλακτικά, αξιοποιώντας τη φήμη του ονόματος».