Ενεργοποιείται η δράση για τα αρδευτικά – Από 10/5 η υποβολή προτάσεων

Ενεργοποιείται η δράση για τα αρδευτικά – Από 10/5 η υποβολή προτάσεων
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ανοίγει ο δρόμος για την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας, καθώς δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για την δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με την συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων να ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

Η διαχείριση των έργων πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, μέχρι του ορίου των 2,2 εκατ. ευρώ.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 10 Μαϊου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου.

 Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας. 

Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ.

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα). Στο πλαίσιο αυτό το παρόν υπομέτρο, στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως:

• εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,

• ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

• χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων:

• ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων

 • τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές