2,8 εκατ. ευρώ το ποσό για αποζημιώσεις από το σεισμό στην Λευκάδα, το 2015

Στο ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημιώσεις από το σεισμό στην Λευκάδα, το 2015

Στο ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημιώσεις από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας από 17Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων και προκύπτει ότι εξ΄ αιτίας της σεισμικής ακολουθίας με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 177 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 2,8 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων των κινδύνων που επλήγησαν ανέρχεται στα 50,5 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων για κινδύνους σεισμού στις υπό εξέταση ζώνες την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 1.243,4 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω μεγέθη προκύπτουν οι εξής δείκτες: μέση ζημία: 15.949 ευρώ, μέσο ποσοστό ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων: 5,6%, μέσο ποσοστό συμμετοχής ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στις υπό εξέταση ζώνες: 0,2%, μέσο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων κεφαλαίων πληγέντων κινδύνων επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στις υπό εξέταση ζώνες: 4,1%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 97% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως».

Πηγή: ΑΠΕ