Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο. 

Πιο συγκεκριμένα:

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου 2023 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Οκτωβρίου 2023 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2022 προέκυψε αύξηση 3,4% έναντι αύξησης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.