Στα 3,8 τρισ. δολάρια ο τριακονταετής αντίκτυπος των καταστροφών στην παγκόσμια αγροτική παραγωγή

Ο FAO εξέδωσε την πρώτη στα χρονικά έκθεση που συνοψίζει τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα του πλανήτη τα τελευταία 30 χρόνια

17 January 2023, Jalalabad Province, Afghanistan - View of a farmer, irrigating his wheat fields in Kama district, funded by Asian Development Bank.

Στα 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια αποτιμάται η ζημιά των πάσης φύσεως καταστροφών στην παγκόσμια αγροτική παραγωγή τα τελευταία 30 χρόνια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Πρόκειται για την πρώτη στα χρονικά έκθεση που συνοψίζει τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα του πλανήτη, σε βάθος δεκαετιών.

Η νέα εμβληματική έκθεση του FAO με τίτλο «Ο αντίκτυπος των καταστροφών στον αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια» επικεντρώνεται στις απώλειες σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συστηματικά διαθέσιμα στοιχεία για τις απώλειες στους υποτομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, αλλά και της δασοκομίας. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη για επείγουσα βελτίωση των διαδικασιών παροχής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο των καταστροφών σε όλους τους κλάδους του αγροτικού τομέα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων στις οποίες θα μπορεί να οικοδομηθεί στοχευμένη και αποτελεσματική δράση.

Όπως διαπιστώνεται, τα καταστροφικά γεγονότα αυξάνονται σε συχνότητα, ένταση και πολυπλοκότητα, και μάλιστα ο αντίκτυπός τους αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς οι καταστροφές που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή οξύνουν τις υπάρχουσες κοινωνικές και οικολογικές ευπάθειες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πού εστιάζονται οι απώλειες και τον βαθμό συχνότητάς τους στο επόμενο φύλλο της “ΥΧ”.