4 εταιρείες στη Β’ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας»

Εγκρίθηκε το Πρακτικό Πέρατος Διαλόγου Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου (Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΤΑΔΙΟ Β.Ι ΔΙΑΛΟΓΟΣ) για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας», σύμφωνα με την Παράγραφο 6.8 της Πρόσκλησης, στο πλαίσιο του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το έργο είναι προϋπολογισμού 80.100.000 ευρώ. Στο τελικό στάδιο Β2 Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών, συνεχίζουν οι προεπιλεγείσες εταιρείες: 1) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 2) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΑ.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., 3) ΘΑΛΗΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 4) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – INTRAKAT.