Με 4,7 εκατ. ευρώ ενισχύεται η Ελλάδα για τη νέα σχολική περίοδο

Στα 220 εκατ. ευρώ τα κοινοτικά κονδύλια για προώθηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και διανομή γάλακτος στα σχολεία της ΕΕ το 2021/2022

Συνολικό ποσό ύψους 220 εκατ. ευρώ περίπου θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2021 έως την 31 Ιουλίου 2022. Για την Ελλάδα, το ποσό ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατανομή για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία των κρατών-μελών ορίστηκε στα 125.677.428 ευρώ και για τη διανομή γάλακτος στα 95.126.708 ευρώ. Από τα παραπάνω χρήματα, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3.218.885 ευρώ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και 1.550.685 ευρώ για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.

Σημειώνεται ότι τα ποσά είναι ίδια και όσον αφορά το σχολικό έτος 2020/2021. Συνολικά δηλαδή στη Ελλάδα για τη διετία 2020 έως 2022, αντιστοιχούν περίπου 9,4 εκατ. ευρώ.

 

Άλλες χώρες

Όλα τα κράτη-μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή τις αιτήσεις τους για χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022, στις οποίες προσδιορίζουν το ποσό της ενίσχυσης που απαιτείται είτε για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών είτε για τη διανομή γάλακτος ή και για τα δύο σκέλη του προγράμματος.

Στην περίπτωση του Βελγίου, της Γαλλίας, της Κύπρου και της Σουηδίας, στα αιτούμενα ποσά έχουν ληφθεί υπόψη οι μεταφορές μεταξύ των ενδεικτικών κονδυλίων. Ειδικότερα, στην αίτησή της, η Σουηδία ζήτησε μικρότερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία κοινοποίησαν τη βούλησή τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Κανένα κράτος-μέλος δεν ζήτησε μικρότερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.