Άδειος ο λογαριασμός εκατοντάδων δικαιούχων Άμεσων Ενισχύσεων και Εξισωτικής – τι απαντά ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μία δόση καταβλήθηκαν φέτος οι άμεσες ενισχύσεις και η Εξισωτική Αποζημίωση, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις εν λόγω πληρωμές την ίδια ημέρα, και μάλιστα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Δόθηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο της Βασικής, το Πρασίνισμα, την Ενίσχυση Νέων Αγροτών και την Εξισωτική (Μέτρο 13) του έτους 2019. Όμως, τα καλά νέα δεν συνοδεύτηκαν απαραίτητα και με ικανοποίηση όλων των δικαιούχων, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα.

Επιπλέον, πρώτοι είδαν τα χρήματά τους όσοι έχουν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς οι ενισχύσεις τους ήταν διαθέσιμες από το απόγευμα της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου.

Άμεσες Ενισχύσεις

Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων, με κυριότερα:

 32 αιτούντες που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού.

 284 αιτούντες, για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

 507 αιτούντες, των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

 2.498 αιτούντες, λόγω απουσίας τεκμηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή μέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεμαχίων, σε σύγκριση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.

Οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές.

 5.640 αιτούντες με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ.

Εφόσον, μετά τον συνυπολογισμό των ποσών που αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το συνολικό δικαιούμενο ποσό των γεωργών αυτών είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

Όσο για τις εξατομικευμένες περιπτώσεις γεωργών, αυτές θα εξεταστούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξισωτική Αποζημίωση

Όπως αποκαλύπτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ.

«Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μετά την παραλαβή νέου αρχείου από τον ΕΦΚΑ και νεότερης επεξεργασίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περιληφθούν σε επόμενη πληρωμή», σημειώνει ο Οργανισμός.

Πάντως, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής από τις 14 έως και τις 27 Ιανουαρίου 2020.