Αδυναμίες στις μετακινήσεις αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μικρών χωριών της Βοιωτίας

Χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης λόγω μειωμένων δρομολογίων του ΚΤΕΛ βρίσκονται πολλά χωριά της Βοιωτίας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν διαθέτουν δικό τους μέσο και η μόνη οικονομική διέξοδος για τη μετάβασή τους σε άλλες περιοχές αποτελεί το ΚΤΕΛ.

Υπάρχουν χωριά όπου τα δρομολόγια εκτελούνται μία φορά την εβδομάδα ή στην καλύτερη περίπτωση και δύο. Όπως είναι γνωστό, τα ΚΤΕΛ είναι εταιρείες ιδιωτικού δικαίου και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με χρηματοδότηση από το ίδιο το κράτος. Δυστυχώς, όμως, ακόμη και μετά από πιέσεις για χρηματοδότηση και, σε έναν βαθμό, κάλυψη από την πλευρά της πολιτείας, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών ζητάνε την επαναφορά της ροής των δρομολογίων όπως ήταν παλαιότερα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή μετακίνησή τους.