Αυξήθηκαν οι καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων

Την αύξηση των εκτάσεων κατά 17% που καλλιεργούνται με μεταλλαγμένα, μετά από μία περίοδο κάμψης, ανακοίνωσε για την ΕΕ ο Σύνδεσμος ISAAA.

Με βάση την ετήσια έκθεσή του, οι καλλιέργειες αυτές αφορούν μόνο το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι ΜΟΝ 810 και τις τέσσερις χώρες που συνεχίζουν να το καλλιεργούν από το 1998, δηλαδή την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Ωστόσο, μόνο η Ισπανία, στην οποία καλλιεργείται το 95% του 1,3 εκατομμυρίου στρεμμάτων, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει κάποια μικρή παραγωγή, καθώς στις άλλες χώρες ουσιαστικά καλλιεργείται μάλλον πειραματικά.

Η οριακή αυτή εικόνα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη. Όπως σχολιάζει το Agraeurope, 19 χώρες-μέλη της ΕΕ έχουν τοποθετηθεί δεσμευτικά και έχουν διαμηνύσει στην Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να επιτρέψουν την καλλιέργεια παλαιών ή νέων προϊόντων που θα εμφανιστούν.

Η αντιπαράθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακόμη πιο έντονη. Στην ειδική επιτροπή περιβάλλοντος ComEnvi στις 4 Μαΐου, για παράδειγμα, καταψηφίστηκαν με μεγάλη διαφορά, προτάσεις αδειοδότησης όχι της καλλιέργειας, αλλά απλά της κυκλοφορίας στην αγορά προϊόντων νέας γενιάς. Πιο συγκεκριμένα, το ζιζανιοκτόνο 2,4D, που χρησιμοποιείται στο καλαμπόκι DAS-40278-9, θεωρείται ότι προκαλεί επιπλοκές στην ανάπτυξη εμβρύων και στη γέννηση, όταν η μητέρα έχει εκτεθεί στο προϊόν. Σε ό,τι αφορά το βαμβάκι GHB119, το οποίο σχετίζεται με τη δραστική γλυφοσινικό αμμώνιο, υπάρχουν έρευνες, που κατά τη γνώμη της ComEnvi, το καθιστούν τοξικό κατά την αναπαραγωγή.