ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ για την αγροτική ανάπτυξη της Ηπείρου

Καινοτόμες λύσεις για βελτίωση της παραγωγής και της επιχείρησης

Η εταιρεία ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε στην Άρτα έχοντας ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι μια εταιρεία που διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με τους πελάτες της και παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες τους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιχειρήσεών τους. Κοιτώντας το μέλλον και λαμβάνοντας τα μηνύματα των εποχών, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών της.

Στην ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ δραστηριοποιούνται γεωπόνοι διάφορων ειδικοτήτων, με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση.

Η εταιρεία συνεργάζεται με φορείς, οργανισμούς πιστοποίησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών και εξασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως:

• Παροχή Γεωργικών Συμβουλών στον αγροτικό τομέα.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης.

• Εκπαίδευση.

• Ειδικά προγράμματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

• Μελέτες – Επιδοτήσεις.

Υπηρεσίες

Γεωργικές συμβουλές

Η ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (αρ. μητρώου: ΑΦ 1017) και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου, με την έδρα στην Άρτα και υποκατάστημα στα Ιωάννινα. Από την πρώτη στιγμή, και χάρη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών και των μελών της, κατευθύνει κατάλληλα τους ωφελούμενους παραγωγούς για την πλήρη αξιοποίηση του Υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ, «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Μέσω του υπομέτρου αυτού, οι γεωργοί – κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν παροχής γεωργικών συμβουλών, απολαμβάνοντας έτσι καλύτερη διαχείριση των εισροών της καλλιέργειας, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονίζοντας την αγροτική τους εκμετάλλευση.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται για το σύνολο των προβλεπόμενων Πακέτων Συμβουλών και συνεισφέρουν δραστικά στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών. Η υποστήριξη από τους συμβούλους επιτρέπει οι αγρότες να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Εκπαίδευση

Η ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις, ενημερώνει για νέα συστήματα καλλιέργειας, θέματα φυτοπροστασίας και λίπανσης, απαιτήσεις αγοραστών και άλλα σχετικά ζητήματα, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται τακτικά εκπαιδεύσεις ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως γεωπόνων, παραγωγών ή οργανώσεών τους, σε τεχνικά θέματα καλλιεργειών.

Μελέτες και επιδοτήσεις

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί μελέτες για τον αγροτικό τομέα, όπως:

• Σχέδια Βελτίωσης

• Νέοι Αγρότες

• Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Νιτρορύπανση κ.ά.)

• Ομάδες Παραγωγών

• Ειδικές Μελέτες για την υπαγωγή αγροτών ή οργανώσεών τους σε επιδοτούμενα μέτρα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Άρτας: 2681021562, Γραφείο Ιωαννίνων: 2651022777,
email: [email protected], Ιστότοπος: www.agroanaptixi.com

 

Μέτρο 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»