«Αγροβόιο», ένα αναπτυξιακό δίκτυο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Μια νέα αναπτυξιακή προοπτική στον πρωτογενή τομέα της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας φιλοδοξεί να δώσει το εγχείρημα της σύστασης του «Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη», με τον διακριτικό τίτλο «Αγροβόιο».

Πρόκειται για έναν αναπτυξιακό φορέα, μια Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία, τον οποίο αρχικά θα αποτελούν, με ίδιο ποσοστό, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και ο Δήμος Βοΐου με προοπτική ένταξης και συνεργασιών και άλλων δήμων αλλά και ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων, ινστιτούτων κ.λπ.

Σκοπός είναι με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των δύο φορέων να γίνει εκμετάλλευση των μέγιστων παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής και, ταυτόχρονα, να δοθεί μια απάντηση στην απειλή της επισιτιστικής κρίσης και της διατροφικής ανασφάλειας, που δυστυχώς σήμερα είναι επίκαιρη –και ορατή– όσο ποτέ, με την εγχώρια παραγωγή και την αυτάρκεια τροφίμων.

 

Το δίκτυο «Αγροβόιο»

Το «Αγροβόιο» είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά μέσα στην άνοιξη. Στην υπό σύσταση εταιρεία πρόκειται να συνενωθούν περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Βοΐου και της περιφέρειας, που ήταν μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτα, με στόχο και σκοπό να αξιοποιηθούν και να αποκομίσουν, μέσω του πρωτογενούς τομέα, τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη και κέρδη.

Όπως δηλώνει ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΔΜ, Λάμπρος Χατζηζήσης, το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα σκοπεύει να αξιοποιήσει προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και του αναπτυξιακού νόμου και παράλληλα θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να διαχέει γνώση και καινοτομία με νέα προϊόντα, να αναπτύσσει πρότυπες επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια και στην ουσία να συνδυάζει την ανάπτυξη με την παραγωγή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Το ‘‘Αγροβόιο’’ εστιάζει στον πρωτογενή τομέα και στην αγροδιατροφή, με δεδομένο ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των δύο φορέων, τα οποία θα αξιοποιηθούν», εξηγεί ο κ. Χατζηζήσης και προσθέτει πως όλη η ιδέα επεξεργαζόταν για πάνω από ενάμιση χρόνο.

Στο υπό σύσταση Δίκτυο Πόλεων δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων της Δ. Μακεδονίας, ενώ είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με τους όρους που διέπουν το καταστατικό της εταιρείας. Προς το παρόν, υπάρχουν επαφές και συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και όμορα ιδρύματα.

«Έχουμε ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και είμαστε στη φάση της υλοποίησης. Εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει άμεσα και αμέσως μετά το Πάσχα θα γίνουν κινήσεις», αναφέρει ο κ. Χατζηζήσης.

Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Βοΐου υπάρχουν εκτάσεις, περίπου 2.500 στρέμματα, που είναι σήμερα ανεκμετάλλευτες. Παράλληλα, ανενεργό είναι και το κτηριακό συγκρότημα του Τυροκομείου της Νεάπολης, που ανήκει πλέον στην ιδιοκτησία της ΠΔΜ. Πρώτος στόχος από τη συνένωση των δύο περιουσιακών στοιχείων είναι η παραγωγή ενός μοναδικού τυροκομικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτάσεις του δήμου πρόκειται να αξιοποιηθούν σταδιακά με πιλοτικές καλλιέργειες προϊόντων και ποικιλιών που υπάρχουν στην περιοχή, όπως είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αλλά και τα δημητριακά και κυρίως καλλιέργειες με ποικιλίες σίτου για τις οποίες φημίζεται η Δ. Μακεδονία.

Μέσω των καλλιεργειών αυτών και της διατροφής και τη συνδρομή ερευνητικών ιδρυμάτων, όπως και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, θα στηριχθούν αυτόχθονες φυλές, ώστε να παραχθούν στο τυροκομείο μονοποικιλιακά τυροκομικά προϊόντα.

«Σκοπός μας είναι να δώσουμε έμφαση και υπεραξία, που άλλωστε την έχουν, στα προϊόντα της περιοχής μας», λέει ο αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι το τυροκομείο είναι το πρώτο που θα αξιοποιηθεί και έχουν γίνει ήδη οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, με γάλα από την περιοχή, ειδικής φυλής και διατροφής.

«Αυτό σημαίνει παραγωγή εξειδικευμένου τυροκομικού προϊόντος μοναδικού, μονοποικιλιακού και με υπεραξία, το οποίο φιλοδοξούμε ότι θα υπερέχει έναντι των άλλων προϊόντων της αγοράς. Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, καθώς θα απασχοληθεί εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και ανειδίκευτοι εργάτες», επισημαίνει ο κ. Χατζηζήσης.

Αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν και στη φυτική παραγωγή, όπως είναι η ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργειών, ώστε να δοθεί δυνατότητα επιλογής στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται, ή θέλουν να ασχοληθούν, με τον πρωτογενή τομέα.

Η κάθε παραγωγή θα ξεκινά πιλοτικά και, στη συνέχεια, και εφόσον έχει επιτυχία θα γίνεται διάχυση της γνώσης. «Ευελπιστούμε, προσδοκούμε και θα αγωνιστούμε για να επιτύχει το εγχείρημα του ‘‘Αγροβόιου’’, γιατί θεωρούμε ότι βοηθάμε τον πρωτογενή τομέα με όρους οργάνωσης και παροχής δυνατοτήτων για την παραγωγή καινοτόμων και μοναδικών προϊόντων που θα προβάλλουν τη Δυτική Μακεδονία, με δεδομένο, μάλιστα, το επίκαιρο πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης που προσπαθούμε να αποφύγουμε», καταλήγει ο κ. Χατζηζήσης.