4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Αγροδιατροφικό εμπόριο στην περιοχή των Βαλκανίων

Καταγράφηκαν, επίσης, σημαντικά συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης στις Βαλκανικές αγορές ιδιαίτερα στα μεταποιημένα προϊόντα

Οι εισηγητές του 2ου workshop, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και είχε θέμα “Αγροδιατροφικό εμπόριο στα Βαλκάνια”, αποτέλεσαν ένα ισορροπημένο αντιπροσωπευτικό μείγμα από διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις, εμπειρίες και εν τέλει προϊόντα.

Τέθηκαν από πλευράς τους διάφορα θέματα, προβλήματα, ευκαιρίες και προτάσεις που αξίζει να μελετηθούν στο μέλλον.

Μεταποιημένα προϊόντα

Καταγράφηκαν, επίσης, σημαντικά συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης στις Βαλκανικές αγορές ιδιαίτερα στα μεταποιημένα προϊόντα. Στις χώρες αυτές δημιουργείται μια νέα μεσαία τάξη που, είτε λόγω μόδας, είτε από ενημέρωση καταναλώνει όλο και περισσότερα δυτικά ευρωπαϊκά τρόφιμα. 

Όσον αφορά τα ελληνικά τρόφιμα, αυτά έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση από τους ντόπιους, κυρίως λόγω της εγγύτητας στον τρόπο ζωής, της διατροφής αλλά και της ιστορικής μας διαδρομής. Ιδιαίτερα η ελληνική γαστρονομία έχει υψηλή θέση στην ψυχή των Βαλκάνιων γειτόνων μας καθώς την συμπαθούν και την εκτιμούν.

Ποιότητα

Σύμφωνα με τους εισηγητές «Η ποιότητα είναι ο σιγουρότερος δρόμος για να μπείτε στις Βαλκανικές αγορές. Ποιοτικά οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με την Ελλάδα και δεν πρέπει να ξεγελαστούμε από τα χαμηλότερα εισοδήματα και να μειώσουμε τις προδιαγραφές μας. Μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη συλλογικότητας στις ελληνικές προσπάθειες είτε στην διανομή και το εμπόριο είτε σε συμπράξεις αξιοποίησης της γης για την παραγωγή κάποιων προϊόντων. Η ανάγκη δημιουργίας και προώθησης νέων προϊόντων, νέων συσκευασιών ή η προσαρμογή κάποιων στις τοπικές συνθήκες είναι άλλο ένα ζητούμενο για την επιτυχή είσοδο ελληνικών προϊόντων στις Βαλκανικές αγορές».

Νωπά Προϊόντα

Όσον αφορά τα νωπά ελληνικά προϊόντα, σύμφωνα με τους εισηγητές φαίνεται πως τα προβλήματα είναι περισσότερα από τις ευκαιρίες. Σε αυτό συμβάλλουν το υψηλό κόστος παραγωγής και μεταφοράς αλλά και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων προμηθευτών.

Συζητήθηκε, επίσης, η αναγκαιότητα των πιστοποιήσεων ως μια αξιόπιστη επιβεβαίωση της ποιότητας του κάθε εξαγόμενου προϊόντος.
Το χαμηλό κόστος της γης, της εργασίας, της φορολογίας και της ασφάλισης καθώς και το φιλικό κλίμα στην επιχειρηματικότητα και η έλλειψη κάθε είδους απεργιών δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες που αν δεν τις αξιοποιήσουμε εμείς παράγοντας τοπικά κάποια προϊόντα, θα το κάνουν άλλοι ευρωπαίοι.

Δίκτυα διανομής

Υπάρχει σημαντική ανάπτυξη στη ζήτηση βιολογικών τροφίμων καθώς και προϊόντων φυσικής διατροφής, υγιεινού τρόπου ζωής και άθλησης. Η ύπαρξη οργανωμένων δικτύων διανομής μεγάλου μεγέθους και έκτασης διευκολύνουν την είσοδο ελληνικών προϊόντων. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν θα βρούμε τόσα ελληνικά επώνυμα προϊόντα στα ράφια.

Εθνική Στρατηγική

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η απουσία εθνικής στρατηγικής και κρατικής υποστήριξης για συνέργειες και κοινές δράσεις στις Βαλκανικές αγορές είναι άλλος ένας αρνητικός παράγοντας.