Ο αγροδιατροφικός κλάδος στηρίζει τις εξαγωγές: Άνοδος 17,5% στο α’ δεκάμηνο του 23

Ξεπέρασαν τα €42 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ δεκάμηνο του 2023, παρά τη μείωσή τους κατά 7,1% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αναμένεται να διαμορφωθούν γύρω στα €50 δισ. στο σύνολο του έτους, όντας η δεύτερη καλύτερη επίδοση διαχρονικά. Οι εξαγωγές -που χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν ελάχιστα κατά 0,4% συγκριτικά με πέρυσι- υποστηρίχθηκαν κυρίως από τον αγροδιατροφικό κλάδο (τρόφιμα, λίπη-έλαια, ποτά-καπνά) οι εξαγωγές του οποίου ήταν αυξημένες κατά €1,3 δισ.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοίνωσε σήμερα 08/12 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των εξαγωγών τον Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε €4.421,3 εκατ. έναντι €4.849,4 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 8,8%, δηλαδή €428,1 εκατ. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €7.214,3 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.793,0 εκατ., καταγράφοντας μείωση 19,4% (δηλαδή €1.741,5 εκατ.) και 32,0% (δηλαδή €1.313,4 εκατ.) αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Οκτ 23*

Οκτ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.421,3

4.849,4

-428,1

-8,8%

Εισαγωγές

7.214,3

8.955,8

-1.741,5

-19,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.793,0

-4.106,4

1.313,4

-32,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €2.980,4 εκατ. έναντι €3.021,8 εκατ. τον Οκτώβριο του 2022 (μείωση €41,4 εκατ. | 1,4%), οι εισαγωγές ανήλθαν σε €5.178,2 εκατ. έναντι €5.540,3 εκατ. (μείωση €362,1 εκατ. | 6,5%) και το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.197,8 εκατ. έναντι €2.518,5 εκατ. (μείωση €320,7 εκατ. | 12,7%).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Οκτώβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Οκτ 23*

Οκτ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.980,4

3.021,8

-41,4

-1,4%

Εισαγωγές

5.178,2

5.540,3

-362,1

-6,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.197,8

-2.518,5

320,7

-12,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.276,3 εκατ., δηλαδή 7,1% και ανήλθαν σε €42.867,5 εκατ. έναντι €46.143,8 εκατ. πέρυσι και οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €9.586,8 εκατ. (-12,2%) από €78.262,0 εκατ. πέρυσι σε €68.675,2 εκατ. φέτος (Πίνακας 3). Το εμπορικό έλλειμμα ήταν αισθητά βελτιωμένο από τα €32.118,2 εκατ. στα €25.807,7 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με το 2022 καθώς από €29.696,4 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €29.566,7 φέτος, ενώ οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €1.690,7 εκατ. και από €52.361,2 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 διαμορφώθηκαν σε €50.670,5 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Ιαν-Οκτ 23*

Ιαν-Οκτ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

42.867,5

46.143,8

-3.276,3

-7,1%

Εισαγωγές

68.675,2

78.262,0

-9.586,8

-12,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-25.807,7

-32.118,2

6.310,5

-19,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€507,0 εκατ. | 8,8%), τα μηχανήματα και οχήματα (€231,3 εκατ. | 5,8%), τα διάφορα βιομηχανικά (€3,9 εκατ. | 0,1%), τα λίπη και έλαια (€614,8 εκατ. | 89,4%) και τα ποτά και καπνά (€165,4 εκατ. | 18,0%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, τα χημικά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (€697,6 εκατ. | -10,1%), οι πρώτες ύλες (€195,4 εκατ. | -13,1%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€81,6 εκατ. | -13,8%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Ιαν-Οκτ 23*

Ιαν-Οκτ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

13.909,6

16.959,9

-3.050,3

-18,0%

Τρόφιμα

6.241,2

5.734,2

507,0

8,8%

Βιομηχανικά

6.207,4

6.905,0

-697,6

-10,1%

Χημικά

5.071,3

5.071,3

0,0

0,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

4.213,0

3.981,7

231,3

5,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

3.036,5

3.032,6

3,9

0,1%

Λίπη-Έλαια

1.302,1

687,3

614,8

89,4%

Πρώτες Ύλες

1.294,8

1.490,2

-195,4

-13,1%

Ποτά-Καπνά

1.083,3

917,9

165,4

18,0%

Μη ταξινομημένα

508,3

589,9

-81,6

-13,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

28.957,9

28.409,9

548,0

1,9%

Σύνολο**

42.867,5

45.369,9

-2.502,4

-5,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ

Οκτ 23*

Οκτ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.535,3

1.861,8

-326,5

-17,5%

Βιομηχανικά

626,8

641,1

-14,3

-2,2%

Τρόφιμα

614,0

549,1

64,9

11,8%

Χημικά

522,5

548,5

-26,0

-4,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

437,4

444,3

-6,9

-1,6%

Διαφ. Βιομηχανικά

323,5

331,8

-8,3

-2,5%

Πρώτες Ύλες

113,3

184,5

-71,2

-38,6%

Ποτά-Καπνά

109,4

100,1

9,3

9,3%

Λίπη-Έλαια

80,7

69,1

11,6

16,7%

Μη ταξινομημένα

58,2

51,3

6,9

13,3%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.885,8

2.919,8

-34,0

-1,2%

Σύνολο**

4.421,1

4.781,6

-360,5

-7,5%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε επίπεδο προορισμών, το 57,7% των εξαγωγών, δηλαδή €24,7 δισ. απεστάλη στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ενώ το 42,3%, δηλαδή €18,1 δισ. σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 67,0% (ΕΕ27) και σε 33,0% (Τρίτες Χώρες).