Αγροτικά βραβεία 2023: Μείωση φυτοφαρμάκων κατά 35% και υποστήριξη νέων αγροτών φέρνουν την καινοτομία στην Ευρώπη

Μείωση του κόστους των εισροών για αμπελώνες και οινοποιεία

Πέντε οινοποιεία σε διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας κατάφεραν να μειώσουν το κόστος παραγωγής του κρασιού από 15% έως 35%, ελαττώνοντας τη χρήση των φυτοφαρμάκων μέσω της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, μία επιχειρησιακή ομάδα, αποτελούμενη από αγρότες, οινοποιούς και επιστήμονες, υιοθέτησε τη μέθοδο εφαρμογής φυτοφαρμάκων μεταβλητού ρυθμού, η οποία βασίζεται στη χαρτογράφηση του χωραφιού μετά τη χρήση πολυφασματικών καμερών. Η επιχειρησιακή ομάδα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες, με τα αποτελέσματα να είναι απτά και εφαρμόσιμα:

1. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών: Και τα πέντε οινοποιεία χρησιμοποίησαν και υιοθέτησαν την τεχνολογία εφαρμογής ψεκασμού μετά τη χαρτογράφηση του χωραφιού.

2. Οι ενώσεις αγροτών της Ισπανίας έχουν λάβει υλικές και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

3. Αρκετοί ερευνητές και αγρότες συμμετείχαν στο έργο, συνδυάζοντας την έρευνα με την πρακτική εφαρμογή.

4. Τα αποτελέσματα του έργου χρησιμοποιήθηκαν στο Περού για την παραγωγή βατόμουρων και μήλων και έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε ακαδημαϊκά μαθήματα για την αγροτική κατάρτιση.

Ευφυής γεωργία, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ζωή στην ύπαιθρο και ενδυνάμωση των ικανοτήτων του αγροτικού πληθυσμού είναι οι τέσσερις κατηγορίες συμμετοχών στα βραβεία Agricultural and Rural Inspiration Awards 2023 (ARIA). Τα βραβεία έχουν σκοπό να αναδείξουν χρηματοδοτούμενα από την ΚΑΠ ευρωπαϊκά έργα, τα οποία ενισχύουν τις αγροτικές δεξιότητες, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να δώσει τη θετική του ψήφο στα έργα που επιθυμεί (ένα σε κάθε κατηγορία), ώστε να αναδείξει αυτό που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα το πεδίο του. Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή στην ιστοσελίδα του EU-CAP-Network. Παρακάτω, παρουσιάζονται κάποια από τα έργα που συμμετέχουν και προωθούν την εξέλιξη και την καινοτομία στον αγροτικό τομέα.

Υποστήριξη της αγροτικής γυναικείας επιχειρηματικότητας

Το έργο ZAMm στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην αυστριακή γεωργία και στη δασοκομία, όπου οι υπάρχουσες έμφυλες διαφορές συχνά θέτουν τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση. Για τη βελτίωση της δεδομένης κατάστασης εφαρμόστηκαν στοχευμένες δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση, η δικτύωση και η επίσκεψη σε οργανισμούς και αγροτικές επιχειρήσεις.

Το έργο βοήθησε στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη γεωργία και τη δασοκομία και στην αύξηση της προβολής και της συμμετοχής τους στον τομέα, με τα αποτελέσματα να είναι τα εξής:

1. Εγγραφή εγχειριδίου για την επιχειρηματική ενασχόληση των γυναικών στον αγροτικό τομέα.

2. Πέντε διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροτικό τομέα.

3. Παροχή εκπαίδευσης σε 60 γυναίκες μέσω του εργαστηρίου «Γυναίκες Αγρότισσες και Πολιτική».

4. Δημιουργία εκστρατείας «Τα δικαιώματα των γυναικών στη γεωργία», η οποία πρόκειται να προσεγγίσει περισσότερες από 80.000 γυναίκες.

Μια πλατφόρμα διανομής τροφίμων που προωθεί την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας

Μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, ενίσχυση οργανισμών μέσω της παροχής τροφής και «ενεργοποίηση» των μακροχρόνια ανέργων για την επαγγελματική ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα είναι το τρίπτυχο υπηρεσιών που προσφέρει το έργο «Food Act 13».

Μέσω της παροχής ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού συστήματος logistics για τοπικά κέντρα διανομής τροφίμων στη Φλάνδρα, το έργο βοηθά στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, δίνοντας σε Οργανισμούς και οικογένειες που έχουν ανάγκη τρόφιμα που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

1. Από το 2018, το έργο έχει εκπαιδεύσει και ενδυναμώσει 130 μακροχρόνια ανέργους, με την πλειοψηφία να είναι νέοι. Από τότε που ξεκίνησε, το Food Act 13 έχει δημιουργήσει μια μοναδική συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, ενώ σημειώνεται ότι οκτώ άτομα ετησίως βρίσκουν εργασία μετά την ενασχόλησή τους με το έργο.

2. Το έργο έχει συγκεντρώσει 1.068,386 κιλά φρέσκων τροφίμων (αξίας 6,4 εκατ. ευρώ) από λιανοπωλητές και αγροκτήματα και προμηθεύει τρόφιμα σε 60 τοπικούς οργανισμούς, αγγίζοντας 5.000 οικογένειες σε συνθήκες φτώχειας.

3. Η εξοικονόμηση φρέσκων τροφίμων συνέβαλε στη μείωση της υγειονομικής ταφής και των εκπομπών CO2.

4. Το έργο ενέπνευσε άλλες έντεκα παρόμοιες πρωτοβουλίες.

 

Σύνδεση των νέων με τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και την προστασία του κλίματος

Ένα δίκτυο αγροτικής εκπαίδευσης στην Κάτω Σαξονία και τη Βρέμη της Γερμανίας δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους αγρότες να προσφέρουν εκπαιδευτικά μαθήματα σε νέους, έτσι ώστε να τους δώσουν την ευκαιρία να μάθουν για τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη διατροφή και τα θέματα αειφόρου ανάπτυξης. Το δίκτυο αναπτύχθηκε σημαντικά σε όλα τα επίπεδα, με περίπου 80.000 άτομα ετησίως να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλοί αγρότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι στον αγροτικό τομέα απέκτησαν πρόσθετο εισόδημα και νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες σχετικά με τη γεωργία, ενώ χιλιάδες νέοι απέκτησαν εμπειρία στα σημερινά δεδομένα της αγροτικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούν:

1. Πραγματοποίηση 4.500 εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ετησίως, στις οποίες συμμετείχαν 80.000 συμμετέχοντες.

2. Απόκτηση/βελτίωση δεξιοτήτων από πολλούς αγρότες, και κυρίως νεαρές γυναίκες, στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

3. Αύξηση στην αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση των αγροτών και των καταναλωτών χάρη στην άμεση επαφή και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς τους.