Οι αγροτικές επενδύσεις που αναμένονται στα Τρίκαλα μέσω Leader

Εκατοντάδες νέες ιδιωτικές επενδύσεις σε όλη τη Θεσσαλία εντάχθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη, Κ. Αγοραστού, στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με χρηματοδότηση ύψους 23,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 217 νέα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε επενδύσεις ύψους 43,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τον εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων σε αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, στην ΠΕ Τρικάλων εντάχθηκαν 60 νέα ιδιωτικά επενδυτικά έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 7,8 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στο νομό Τρικάλων, που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ, οδηγεί σε ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 14, 67 εκατ. ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι τότε.

Όσον αφορά στις χρηματοδοτούμενες δράσεις για τη μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης θα δαπανηθούν 78.280 ευρώ, με δύο προγράμματα που αφορούν: το πρώτο στην κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες, στην αντιμετώπιση ασθενειών- αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών- αύξηση παραγωγικότητας και την εκπαίδευση αγροτών στις περιοχές Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας και το δεύτερο για την αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων στην ανάπτυξη του τουρισμού και την κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα.

Σχετικά με τη δράση που αφορά α) στην ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής και β) την οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης προϊόντων με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, ξεχωρίζουν επενδύσεις όπως ίδρυση τυροκομείου, εργαστηρίου συσκευαστηρίου οσπρίων, παραγωγή χυμού ροδιών, ίδρυση οινοποιείου, παραδοσιακού τυροκομείου, μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τυποποίηση συσκευασία ελαιολάδου, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων συμπληρωματικών ζωοτροφών.