Αγροτικές επενδύσεις στον προθάλαμο του «Πακέτου Γιούνκερ»

ΕΕ: Στο -5% η μείωση του Κοινοτικού προυπολογισμού για τη γεωργία - Ενισχύεται η συμμετοχή των κρατών μελών για τα μέτρα του ΠΑΑ

Χρηματοδοτική διέξοδο στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στο «Πακέτο Γιούνκερ» θα αναζητήσουν δύο επενδύσεις με προέλευση τον αγροτικό τομέα, συνολικού ύψους 39,5 εκατ.ευρώ.

Τα δύο επενδυτικά πλάνα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τα 42 έργα, τα οποία η Ελλάδα προωθεί προς χρηματοδότηση από τη νέα αναπτυξιακή ατζέντα της ΕΕ, αφορούν τη δημιουργία υδροπονικού θερμοκηπίου έκτασης 100 στρεμμάτων στην Ξάνθη, η λειτουργία του οποίου θα στηρίζεται στην τεχνική αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων, και την εγκατάσταση μονάδας βιοντίζελ, με ετήσια δυναμικότητα 8.000 τόνους, στη Λάρισα.

Η πρώτη επένδυση, προϋπολογισμού 22 εκατ.ευρώ, προέρχεται από την Agritex Ενεργειακή, εταιρεία του ομίλου Ευθυμιάδη, και αποτελεί πλάνο της εταιρείας στα πρότυπα αντίστοιχης μονάδας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η δεύτερη επένδυση, ύψους 17,5 εκατ.ευρώ, είναι της εταιρείας Αφοί Καραγιώργου.

Και οι δύο προτάσεις κρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας ότι διαθέτουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας, ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων–βραχίονα του «Πακέτου Γιουνκέρ».

Οι δύο προτάσεις, όπως και οι υπόλοιπες 40, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,4 δισ. ευρώ, οι οποίες έχουν προεπιλεγεί ώστε να διεκδικήσουν ένταξη στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ, έχουν αποσταλεί προς ανάρτηση στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.

Θυμίζουμε ότι ο δρόμος της Ελλάδας για το «Πακέτο Γιούνκερ» άνοιξε με την εξασφάλιση δανειοδότησης, ύψους 15 εκατ.ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Creta Farms για την υλοποίηση επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επενδύσεις

Μέσω της νέας αναπτυξιακής ατζέντας της ΕΕ, ο όμιλος Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group, επιδιώκει τη χρηματοδότηση επένδυσης της Agritex Ενεργειακή για την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο στην Ξάνθη.

Για το έργο έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και πλέον αναμένεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικής πρότασης μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης (του συνόλου ή τμήματος) του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στη Νέα Κεσσάνη Αβδήρων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Αξιοποίησης Γεωθερμικής Ενέργειας, ισχύος 12 MWth σε υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα, που θα χωροθετηθεί στη θέση Ποταμιά του δήμου Αβδήρων σε έκταση 176 στρεμμάτων.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο θερμοκήπιο, συνολικής κάλυψης 100 στρεμμάτων, με όλα τα απαραίτητα δίκτυα ελεγχόμενης θέρμανσης, δροσισμού, άρδευσης, λίπανσης, σκίασης, αερισμού και εμπλουτισμού με CO2, συνδεδεμένα με κεντρική μονάδα ελέγχου. To θερμοκήπιο είναι εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για υδροπονική καλλιέργεια, συσκευαστήριο με μηχανή διαλογής και συσκευασίας, μηχανή παραγωγής flow-pack, ψυκτικό θάλαμο και χώρο αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικό του project είναι η υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Η μονάδα απαιτεί 37.300 MWh ανά έτος, με το 96% των αναγκών να καλύπτεται από γεωθερμία (σσ εναλλακτικά η ενέργεια θα έπρεπε να παραχθεί από φυσικό αέριο ή άλλα συμβατικά καύσιμα).

Ενεργειακή αξιοποίηση του βαμβακιού

Η δεύτερη επένδυση με προέλευση τον πρωτογενή τομέα, προϋπολογισμού 17,5 εκατ.ευρώ, αφορά και πάλι την ενέργεια, προέρχεται από την εταιρεία «Αφοί Καραγιώργου» και στοχεύει στην αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου αγροτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος, σκοπεύει να αξιοποιεί τα παραπροϊόντα των εγκαταστάσεων της στη Θεσσαλονίκη για την ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα στη Λάρισα. Για το τμήμα του έργου, που αφορά τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ενώ για το τμήμα της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα στη Λάρισα έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το project περιλαμβάνει τέσσερα διαδοχικά τμήματα ολοκληρωμένης ενεργειακής αξιοποίησης της καλλιέργειας του βαμβακιού. Το αρχικό σκέλος σχετίζεται με το πρώτο στάδιο παραγωγής βιοκαυσίμων ήτοι την παραγωγή φυτικού ελαίου από βαμβακόσπορο, ενώ το δεύτερο αφορά τη διαδικασία μετατροπής του φυτικού ελαίου σε βιοντίζελ.

Και τα δύο στάδια θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, τα υποπροϊόντα των δύο φάσεων θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λάρισα και θα αποτελούν καύσιμη βιομάζα σε ποσότητες άνω των 10.000 τόνων ετησίως.

Το τρίτο τμήμα του έργου αφορά την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ με καύση βιομάζας ισχύος 1 ΜWe, ενώ κατά την τέταρτη φάση θα γίνεται αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από την μονάδα σε ενεργειακό θερμοκήπιο αυτόνομης θερμικής τροφοδοσίας. Η προτεινόμενη εγκατάσταση ενεργειακού θερμοκηπίου περιλαμβάνει υαλόφρακτη κατασκευή για πλήρη υδροπονική καλλιέργεια 50 στρεμμάτων.