Η αγροτική τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Αυστραλίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοποιούνται περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις της χώρας

Η ανάπτυξη της αγροτικής τεχνολογίας έχει συμβάλει στην παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα σε διεθνή επίπεδα, οδηγώντας σε αύξηση των αποδόσεων και μείωση των χημικών. Αυτό είναι και το μοντέλο της Αυστραλίας, στην οποία ο κλάδος της γεωργικής τεχνολογίας αποτιμάται περίπου στα 87 δισ. δολάρια ετησίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στόχου της Αυστραλίας να επεκταθεί σε μία βιομηχανία 100 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Αυτή η φιλοδοξία υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών στις γεωργικές δραστηριότητες. Η γεωργία ακριβείας περιλαμβάνει μια ποικιλία εφαρμογών, από τη διαχείριση πεδίου ακριβείας χρησιμοποιώντας εικόνες GPS, δορυφόρους και drones έως την υιοθέτηση βιοτεχνολογίας για την ανάπτυξη καλλιεργειών με βελτιωμένα διατροφικά προφίλ ή περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.

Οι τομείς της γεωργίας και της τεχνολογίας τροφίμων της Αυστραλίας, που περιλαμβάνουν περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής. Ωστόσο, η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών παρεμποδίζεται από παράγοντες όπως είναι οι ελλείψεις δεξιοτήτων, το κόστος και η διαθεσιμότητα σχετικών τεχνολογιών, όπως προσδιορίζονται σε έρευνα του υπουργείου Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων της χώρας.