Αγροτικό Ρεύμα: Ανοίγει η πλατφόρμα υπαγωγής σε μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ της περιόδου 2022 για τους αγρότες

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, με την ιδιότητα της ως αρμόδιος φορέας, ανακοίνωσε στις 4 Ιανουαρίου 2023 την έναρξη της διαδικασίας Υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και όσοι διαθέτουν παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος να απολαύσουν μια μικρή «έκπτωση» στους λογαριασμούς τους. Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα είχε ανοίξει για τους αγρότες στις αρχές Σεπτεμβρίου για να υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένης χρέωσης αναδρομικά για το 2021.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «Η ΔΑΠΕΕΠ στις 27/12/2022 αποκατέστησε την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για την υποβολή αιτήσεων για το έτος 2022 για χρονικό διάστημα ενός μήνα».

Όπως διευκρινίζεται, η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ περιλαμβάνει διακριτό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης, στο οποίο θα υποβληθούν αιτήσεις Υπαγωγής καταναλώσεων στην κατηγορία Β.4 από τους αγρότες. Οι καταναλωτές της κατηγορίας Β.4 (παροχές αγροτικής χρήσης) θα υποβάλλουν αιτήσεις για μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022 στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης, το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://meiwmenes-xrewseis-agrotwn.dapeep.gr/.

Η πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στα συστήματα του ΔΑΠΕΕΠ γίνεται με χρήση των κωδικών του ΤaxisNet.

Προϋποθέσεις για την ένταξη των αγροτών στη μειωμένη χρέωση

Σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, η «Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας», η οποία αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους των κατηγοριών Β.1-Β.6, (συνεπώς και τους αγρότες) τεκμαίρεται από το εάν οι αντίστοιχοι καταναλωτές την 30.6.2014 είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες Υ.Τ. (Υψηλής Τάσης) ή ως πελάτες Μ.Τ. (Μέσης Τάσης) ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Ο ΔΑΠΕΕΠ έχει προβεί σε επικαιροποίηση των πινάκων των δυνητικών δικαιούχων με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που έχει λάβει από τους Διαχειριστές, έτσι ώστε ακόμη και οι καταναλωτές που δεν υπέβαλλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ το διάστημα 2019-2021 να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για το 2022.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για το έτος 2022, η πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ θα ξανανοίξει για έναν μήνα για την υποβολή αιτήσεων για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023.

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Αναδρομική επιδότηση ύψους 85 εκατ. ευρώ σε αγρότες και αρτοποιεία για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2022