Οι Ρουμάνοι αγρότες είναι σε γενικές γραμμές επιφυλακτικοί με τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι ακόμη συνδεδεμένοι με το κομμουνιστικό παρελθόν της χώρας. Χάρη όμως στους νέους αγρότες και στη χρηματοδότηση της ΕΕ, ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

«Ένα από τα μεγάλα οικονομικά κίνητρα στην ΚΑΠ, μετά το 2022, θα είναι για τους συνεταιρισμούς» λέει ο Ιόν Πάουνελ, πρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων της επαρχίας Ολτ, ο οποίος συμμετέχει στις διαδικασίες δημιουργίας νέων συνεταιρισμών στην περιοχή της Νότιας Ρουμανίας.

«Πρώτα απ’ όλα, βοηθάμε τους αγρότες να οργανωθούν, εκπαιδεύουμε τους παραγωγούς, τους διδάσκουμε πώς να διευθύνουν έναν συνεταιρισμό και τους βοηθάμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ευρωπαϊκά κεφάλαια», εξηγεί. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση από ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει διάφορα ειδικά μέτρα για να προσφέρει στους αγρότες σημαντική βοήθεια σε αυτό το πεδίο, σύμφωνα με τον Πάουνελ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ως λύση για έναν πιο πράσινο αγροτικό τομέα, ο Ρουμάνος υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Άντριαν Ορός, δεσμεύθηκε για την παροχή σταθερής στήριξης στις ενώσεις αγροτών στο μέλλον.

«Στο εθνικό στρατηγικό μας σχέδιο μπορούμε να συμπεριλάβουμε μέτρα για να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να ενταχθούν σε συνεταιρισμούς» είπε, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας άλλος τρόπος» για να επιβιώσουν οι αγρότες μικρής κλίμακας. «Έχουμε κοιτάξει παντού στην Ευρώπη και είναι η μόνη λύση. Έχουμε κοινοτικά κίνητρα χρηματοδότησης, καθώς η στήριξη σε οποιοδήποτε μέτρο θα αυξηθεί κατά 20% εάν ο αγρότης ενταχθεί στον συνεταιρισμό. Πρέπει να διατηρήσουμε, ή ακόμα και να αυξήσουμε αυτό το ποσό, επειδή μπορούμε μόνο να τους ενθαρρύνουμε, όχι να τους αναγκάσουμε», προσθέτει ο ίδιος.

www.euractiv.com