Αιολικό πάρκο «γίγας» προχωρά στη Ροδόπη

Στην φάση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται το μεγάλο αιολικό πάρκο. Ισχύος 84 MW, το οποίο σχεδιάζεται στη Ροδόπη και χωροθετείται εντός της Δ.Ε. Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής, της Δ.Ε. Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών και της Δ.Ε. Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.

Η έκταση που καταλαμβάνει το αιολικό αυτό πάρκο δεν είναι ενιαία, αλλά οι δεκατέσσερις γεννήτριες που το αποτελούν θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία, όπως φαίνεται και στον χάρτη, στην περιοχή μεταξύ Κάλχα -Γρατινής – Ροδίτη – Αράτου.

Για τη δημιουργία του βέβαια θα απαιτηθεί και η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των ανεμογεννητριών, αλλά και η εγκατάσταση υποσταθμού.

Να σημειωθεί πως η εταιρεία είχε πάρει άδεια παραγωγής για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή ισχύος 351 MW, Η επανεξέταση του σχεδιασμού του έργου, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ανεμολογικά δεδομένα και μελέτες, καθώς και την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και της αδειοδότησης με την πάροδο των χρόνων, άλλων, παρόμοιων γειτονικών έργων, οδήγησε στον επανασχεδιασμό του Αιολικού Πάρκου. Για το λόγο αυτό, ο φορέας του έργου προχώρησε σε νέο αίτημα για την τροποποίηση της ληφθείσαςάδειας παραγωγής, για πάρκο συνολικής ισχύος 80MW, αποτελούμενο από σαράντα ανεμογεννήτριες, , ονομαστικής ισχύος 2MW η κάθε μία, με διάμετρο ρότορα 114 m. Τελικά το έργο αναχωροθετήθηκε με ανεμογεννήτριες ισχύος 6MW έκαστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε 10.080.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το αιολικό πάρκο

Το έργο αφορά την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικήςισχύος 84 ΜW και θα αποτελείται από δεκατέσσερεις ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 6 MW ηκάθε μία.

Η ανεμογεννήτρια Α/Γ SG 6.0- 170 6MW είναι τριών πτερυγίων, οριζοντίου άξονα, με μεταβλητό βήμα πτερυγίου(pitchregulated) για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας σε ευρύ φάσματαχυτήτων ανέμου. Τα πτερύγια έχουν μήκος ~83m και κατασκευάζονται από οπλισμένο μευαλόνημα πολυεστέρα ενισχυμένο και εποξικές ρητίνες οπλισμένες με ίνες άνθρακα. Η διάμετροςτου ρότορα είναι 170m με επιφάνεια σάρωσης είναι 22.698m2 ενώ το βήμα του πτερυγίου είναιμεταβλητό επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή προσαρμογή της γωνίας της πτέρυγας πτερυγίουσυναρτήσει της ταχύτητας του ανέμου και των εκπομπών θορύβου.

Οι πύργοι έχουν ύψος 170m εκτός από τους πύργους των Ανεμογεννητριών 2 και 3 οι οποίοι έχουν ύψος 150 mείναι μεταλλικοί, σχήματος κόλουρου κώνου, με πλήρη εσωτερική ηλεκτρολογική και φωτιστικήυποδομή και με δυνατότητα εσωτερικής πρόσβασης στην άτρακτο.

Γύρω από τη θέση κάθε Α/Γ θα διαμορφωθεί επίπεδη πλατεία εργασίας, διαστάσεων κατά μέσοόρο 150x35m, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση των επικαθήμενων γερανοφόρων οχημάτων και φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες ανέγερσης των Ανεμογεννητριών.

Οι Α/Γ συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπόγειας ηλεκτρικής γραμμής ΜΤ 33 ΚV, η οποία καταλήγεισε Υ/Σ ανύψωσης τάσης εντός του Αιολικού Πάρκου.

Ποιοι είναι οι κοντινότεροι οικισμοί

Σε κοντινή απόσταση από τουλάχιστον μία από τις ανεμογεννήτριες βρίσκονται 12 οικισμοί:

 • Ο οικισμός Σιδηράδες, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.601 m βόρεια της Α/Γ3
 • Ο οικισμός Γρατινή ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.076 m ΒΑ της Α/Γ 6
 • Ο οικισμός Στυλάρι, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 905 m βόρεια της Α/Γ 6
 • Ο οικισμός Λαμπρό, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.197 m νοτιοανατολικά της Α/Γ 6
 • Ο οικισμός Πάσσος, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.929 m νοτιοανατολικά της Α/Γ 14
 • Ο οικισμός Βραγιά, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.317m νότια – νοτιοανατολικά της Α/Γ 14
 • Ο οικισμός Άρατος, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 2.004 m νοτιοανατολικά της Α/Γ 12
 • Ο οικισμός Ανθοχώρι, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.789 m νότια της Α/Γ 12
 • Ο οικισμός Αρχοντικά, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 2.606 m νότια της Α/Γ12
 • Ο οικισμός Κάλχας ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 1.074 m βορειοδυτικά της Α/Γ 1
 • Ο οικισμός Ιάμπολις, ο οποίος εντοπίζεται σε απόσταση 2.349 m βορειοδυτικά της Α/Γ2
 • Ο οικισμός Ομηρικό 2.120 βορειοανατολικά της Α/Γ6

Να σημειωθεί πως η Α/Γ 1 βρίσκεται 4 χιλιόμετρα μακριά από την Κομοτηνή.

Πηγή: paratiritis-news.gr