Αιτωλοακαρνανία: Προτάσεις διευθέτησης των δασικών χαρτών από το ΤΕΕ

Σωρεία λαθών και αστοχίες παρατηρούνται στους δασικούς χάρτες της Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πρώτη στιγμή της ανάρτησής τους.

Σύμφωνα με τα όσα καταμαρτυρούνται, η αναμόρφωση των χαρτών βασίστηκε κυρίως σε αεροφωτογραφίες του 1945, αγνοώντας τα σύγχρονα εργαλεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα στους χάρτες η Αιτωλοακαρνανία να εμφανίζεται ως δασική έκταση σε ποσοστό περίπου 65% της συνολικής έκτασής της. Πολλές πράξεις χαρακτηρισμού δεν έχουν εξεταστεί ή δεν έχουν προλάβει να τελεσιδικήσουν και δεν έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη των χαρτών, παρότι είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με αυτοψία των Δασαρχείων.

Πριν από λίγο καιρό, με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Νομού Αιτωλοακαρνανίας, συστάθηκε ομάδα εργασίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι αστοχίες και τα λάθη στον επίμαχο δασικό χάρτη της, αλλά και να κατατεθούν προτάσεις επίλυσής τους. Συνολικά στο πόρισμα ενσωματώνονται 26 προτάσεις διευθέτησης δυσχερειών και αποφυγής παθογενειών στην ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Προτάσεις

Μία εκ των προτάσεων αφορά την εκ νέου εξέταση του χαρακτήρα των εκτάσεων με βάση τα παραγόμενα στερεομοντέλα. Προτείνεται, επίσης, η εφάπαξ παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ενός έτους, δίχως περαιτέρω παρατάσεις, τη στιγμή που η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών έχει επιδράσει αρνητικά στη μεταβίβαση ακινήτων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Κατά τη διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη (με σκοπό την τελική κύρωσή του) παρατηρείται απουσία του Εθνικού Κτηματολογίου, σε αντιδιαστολή με ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι κύριος αρωγός και συντελεστής προς την έναρξη και την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και όχι απλός ταγός της διαδικασίας.

Σημειώνεται, ακόμη, πως λόγω της πληθώρας εγκυκλίων και οδηγιών, προτείνεται να πραγματοποιηθεί έκδοση ενός νέου κι ενιαίου εγχειριδίου με σαφέστερες οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί πολύς χρόνος από ερωτήματα για παρόμοιες περιπτώσεις.

Αλλαγή στις προθεσμίες

Εν τω μεταξύ, από τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ανάρτησης δασικού χάρτη. Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, μπορεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις έως τις 03/12/2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων και των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».