Ακυρώθηκε η απόφαση της Κομισιόν για τα προϊόντα γενετικά τροποποιημένης σόγιας

Επικρίσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης των μεταλλαγμένων

προϊόντα γενετικά τροποποιημένης σόγιας

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία η τελευταία είχε απορρίψει την αίτηση επανεξέτασης της άδειας κυκλοφορίας που είχε χορηγηθεί στα προϊόντα γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Υπενθυμίζεται ότι, το 2015, η Κομισιόν είχε κάνει δεκτό το αίτημα των εταιρειών Pioneer Overseas και Monsanto Europe να διαθέσουν στην αγορά τρόφιμα, συστατικά τροφίμων και ζωοτροφές, που περιείχαν γενετικά τροποποιημένη σόγια, πατώντας σε ευνοϊκό σχετικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η TestBioTech, μια μη κυβερνητική οργάνωση που αντιτίθεται στη διάθεση των προϊόντων αυτών στην αγορά, αντέδρασε, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφασή της. Είχε το δικαίωμα να το πράξει, βάσει του κανονισμού της ΕΕ που επιτρέπει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα (κανονισμός Aarhus). Όμως, η Κομισιόν απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της αίτησης επανεξέτασης, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που συνδέονται με την αξιολόγηση των γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων από τη σκοπιά της υγείας δεν υπόκειται στο πλαίσιο του κανονισμού Aarhus, δεδομένου ότι δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η TestBioTech προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αίτημα να ακυρωθεί η απορριπτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως υποστήριξε, οι αποφάσεις έγκρισης για διάθεση στην αγορά, οι οποίες εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού της Ένωσης για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, αποτελούν πράξεις που εμπίπτουν στο δίκαιο του περιβάλλοντος, και ο αντίκτυπός τους στην ανθρώπινη υγεία είναι ζήτημα που συνδέεται με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Τελικά, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Κομισιόν, τονίζοντας ότι «κακώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αιτιάσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης σόγιας, παρά τις ανησυχίες για τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, προσπάθησε να εμποδίσει το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το να επανεξετάσει την έγκριση», τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της TestΒioΤech, Christoph Then. «Η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αρχής της προφύλαξης στην ΕΕ».