Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον ιστορικό ελαιώνα Ροβιών

της Ελένης Ριζάκη

Ένα πιλοτικό σύστημα ευφυούς γεωργίας εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην περιοχή που βρίσκεται ο υπερήλικος ελαιώνας Ροβιών, γεγονός που αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ροβιών και του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Η δράση αποτελεί μέρος ενός πλέγματος πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στην «αγροδιατροφική μελέτη του προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας» και εκπονήθηκε μεταξύ άλλων από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Αφορά την πιλοτική εγκατάσταση συστήματος τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (IoT).

Μέσα από τους αισθητήρες αγρού, συγκεντρώνονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αξιοποιούνται για την ενημέρωση των παραγωγών για τις συνθήκες που επικρατούν στους ελαιώνες, ώστε οι καλλιεργητές να προσαρμόζουν αναλόγως τις πρακτικές τους.

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού, ώστε να ενημερώνεται ο τοπικός πληθυσμός ενώ θα εκδίδονται και δελτία καιρού. Τέλος, για τον έλεγχο καλλιεργειών, αξιοποιείται η τηλεπισκόπηση, δηλαδή δορυφόροι που δίνουν ειδικούς δείκτες έγκαιρης ενημέρωσης της κατάστασης των ελαιώνων. Γενικότερος στόχος του εγχειρήματος είναι να παρακολουθούνται συνεχώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες ανά στάδιο παραγωγής, ώστε να εξαχθούν και να αξιοποιηθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδρασή τους συνολικά στην παραγωγική διαδικασία.

Στη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πρόκειται να εκπαιδευτούν παραγωγοί της περιοχής, τοπικοί επιστήμονες και τα στελέχη της οικείας ΔΑΟΚ.