Ακτινίδιο: Οδηγίες για το χειμερινό κλάδεμα της καλλιέργειας

Η εξασφάλιση άριστων συνθηκών αερισμού και φωτισμού είναι αναγκαία για την επιτυχημένη ανάπτυξη της ακτινιδιάς, διασφαλίζοντας την καλή υγεία, την παραγωγικότητα των δέντρων και την παραγωγή καρπών καλής ποιότητας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Το χειμερινό κλάδεμα χαρακτηρίζεται ως μία πολύ σημαντική εργασία, η οποία επιβάλλεται να διενεργείται την περίοδο του λήθαργου των βλαστών και να γίνεται με βάση τον τρόπο καρποφορίας του φυτού και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας.

Τι επιδιώκεται με το κλάδεμα

Με το χειμερινό κλάδεμα επιδιώκονται τα εξής:

✱ Η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ ριζών και κόμης και η αποφυγή προβλημάτων κατά την κατεργασία του εδάφους του οπωρώνα (όσον αφορά νέα φυτά σε οπωρώνες που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν).

✱ Η ρύθμιση της θέσης, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της νέας βλάστησης, με σκοπό τη διευκόλυνση του φωτισμού και του αερισμού της κόμης των φυτών.

✱ Η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του σχήματος των βραχιόνων και των κλάδων, καθώς και η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του μεγέθους των καρποφόρων οργάνων, με απώτερο σκοπό τη ρύθμιση του αριθμού, του μεγέθους και κατ’ επέκταση της ποιότητας των καρπών, καθώς και τη μείωση του απαιτούμενου αραιώματος των καρπών μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.

✱ Η απομάκρυνση τμημάτων του φυτού που είναι ξηρά, προσβεβλημένα από εχθρούς ή ασθένειες ή που προστρίβονται το ένα με το άλλο και πληγώνονται (όσον αφορά κυρίως παλαιότερους οπωρώνες).

✱ Η διευκόλυνση της καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών.

Πού πρέπει να δοθεί προσοχή

Κατά τη διενέργεια του κλαδέματος, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε:

✱ Η ανάπτυξη του φυτού να δρομολογείται σε δύο κεντρικούς άξονες – βραχίονες, οι οποίοι θα αποτελούν τη βάση της παραγωγής του φυτού.

✱ Οι κλάδοι παραγωγής που θα αφεθούν να έχουν καλής ποιότητας ξύλο, να έχουν αναπτυχθεί την περασμένη άνοιξη (νέες βέργες), να έχουν δεχθεί πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι πλήρως ώριμοι/ξυλοποιημένοι.

✱ Να προτιμώνται ως κλάδοι παραγωγής αυτοί που ξεκινούν από τον κεντρικό άξονα του φυτού, για να μη δημιουργούνται δευτερεύοντες άξονες που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής, και να αφαιρούνται κλαδιά που κατευθύνονται προς το κέντρο και δημιουργούν προβλήματα σκίασης.

✱ Κατά την αφαίρεση των κληματίδων, το κλάδεμα να μην γίνεται από τη βάση τους, αλλά να δημιουργούνται αναμονές (βέργες 15 -20 cm), οι οποίες θα δώσουν κλάδους παραγωγής την επόμενη χρονιά.