Η ακτινογραφία των νέων δανείων του Ταμείου Εγγυήσεων

Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης δανείων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (το λεγόμενο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης), οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ εξέδωσαν έναν αναλυτικό οδηγό διεκπεραίωσης αιτημάτων δανεισμού στο ΠΣΚΕ.

Ο οδηγός επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας της «ΥΧ» (Φύλλο 267), καθώς αναφέρονται τέσσερα είδη/δυνατότητες δανεισμού (βλ. πίνακα) πλην μίας επιπλέον δυνατότητας που, όπως είχε γνωστοποιήσει η εφημερίδα μας, αναμένεται να προστεθεί στις αρχές του 2021 και θα αφορά χορήγηση κατ’ αποκλειστικότητα κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο αιτούμενου δανείου τα 200.000 ευρώ.

Οι διαθέσιμες επιλογές δανειοδότησης

Είδος δανείου Κατώτατο όριο (ευρώ) Ανώτατο όριο (ευρώ)
Επενδυτικά δάνεια χωρίς κεφάλαιο κίνησης 10.000 5.000.000
Επενδυτικά δάνεια με κεφάλαιο κίνησης 10.000 5.000.000
Μεγάλα επενδυτικά δάνεια χωρίς κεφάλαιο κίνησης 5.000.000
Μεγάλα επενδυτικά δάνεια με κεφάλαιο κίνησης 5.000.000

Πηγή: EIF

 

Δικαιούχοι και οφέλη

Δικαιούχοι του δανεισμού είναι φυσικά (επαγγελματίες αγρότες, νέοι γεωργοί) και νομικά πρόσωπα, με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία (ΚοινΣΕπ, συλλογικά σχήματα, όπως Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί), που έχουν ενταχθεί στις δράσεις 4.1.4 και 4.2.4 (εδώ υπάγονται οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων). Μέχρι στιγμής, οι συμβαλλόμενες τράπεζες είναι η Τράπεζα Πειραιώς (έως 200 εκατ. ευρώ χαρτοφυλάκιο δανεισμού), η Εurobank (έως 150 εκατ. ευρώ), η Εθνική Τράπεζα (έως 70 εκατ. ευρώ), η ProCredit (έως 25 εκατ. ευρώ), η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (έως 20 εκατ. ευρώ), η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (έως 10 εκατ. ευρώ) και η Παγκρήτια Τράπεζα (έως 5 εκατ. ευρώ).

Μειωμένο επιτόκιο έως 1,5%, ακόμα και μηδενικές εξασφαλίσεις

Ως προς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις (εγγυήσεις), το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προσφέρει μείωση από 50% έως 100% υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τον δανειολήπτη. Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, η μείωση κυμαίνεται έως 1,5%, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά το 6,5%. Επίσης, ο δανειολήπτης επωφελείται με μειωμένο κόστος συναλλαγής έως 20%.