Σχέδια Βελτίωσης: Χρήση πρόσθετης πράξης για τη διευκόλυνση λήψης δανείου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι της δράσης
25.06.2024
2' διάβασμα
schedia-veltiosis-chrisi-prosthetis-praxis-gia-ti-diefkolynsi-lipsis-daneiou-324318

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χρήσης πρόσθετης πράξης για τη διευκόλυνση λήψης δανείου από τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης έτους 2023 δίνουν οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

Ήδη, για τη Δράση 4.1.5 είναι σε παραγωγική λειτουργία οι ενέργειες αίτησης προκαταβολής, πρόσθετης πράξης, αίτησης πληρωμής και αίτησης τροποποίησης. Ωστόσο, στο ΠΣΚΕ δεν μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα ανοιχτές δύο ενέργειες.

gaia-sense

Πρόσθετη πράξη

«Προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στη χρηματοδότηση των Σχεδίων και με δεδομένο ότι αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου του 2025, συστήνουμε σε όσους προτίθενται να δανειοδοτηθούν, πριν ξεκινήσουν την υποβολή αιτήματος τροποποίησης ή αιτήματος πληρωμής για το οποίο θέλουν να εξοφλήσουν τις δαπάνες με δάνειο, να χρησιμοποιήσουν την πρόσθετη πράξη ώστε να διευκολύνουν τη δανειοδότησή τους», επισημαίνει ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΥΠΑΑΤ, Ευθύμιος Τσιατούρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσθετη πράξη υποβάλλεται και καταχωρίζεται στο σύστημα αυθημερόν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι πρέπει να περιμένουν μέχρι την έγκριση της τροποποίησης ή την εκκαθάριση του αιτήματος πληρωμής, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Όπως υπενθυμίζεται από τις διαχειριστικές αρχές, το εργαλείο της πρόσθετης πράξης έχει δημιουργηθεί ώστε να διευκολύνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εγκρίνουν τη δανειοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με μειωμένες εξασφαλίσεις. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 μέσω της πρόσθετης πράξης χρηματοδοτήθηκαν 2.300 επενδυτικά σχέδια.

Διαδικασία

Με το εργαλείο της πρόσθετης πράξης, η τράπεζα μπορεί να εγκρίνει δάνειο ύψους που δεν ξεπερνά την υπολειπόμενη δημόσια δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου. «Στην παρούσα φάση, όπου δεν έχουν γίνει ακόμα εκταμιεύσεις, η υπολειπόμενη δημόσια δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων ισούται με την εγκεκριμένη», υπογραμμίζει ο κ. Τσιατούρας. Με την καταχώριση της πρόσθετης πράξης στο ΠΣΚΕ, το σύστημα απενεργοποιεί τη δυνατότητα αλλαγής του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο ο δικαιούχος έχει δηλώσει ότι θα καταβληθεί η δημόσια δαπάνη.

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος ξεκινά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με την τράπεζα να εκταμιεύει το εγκεκριμένο δάνειο σε λογαριασμό του προμηθευτή. Με την εξόφληση των τιμολογίων, ο δικαιούχος μπορεί να τα συμπεριλάβει σε αίτημα πληρωμής στο ΠΣΚΕ. Μετά την εκκαθάριση της πληρωμής, η δημόσια δαπάνη καταβάλλεται στον λογαριασμό του δικαιούχου και κατευθύνεται από την τράπεζα στην εξόφληση του δανείου.